Belgia zaostrza środki bezpieczeństwa w komunikacji

Bruksela, źródło: brussels.be [brussels.be/artdet.cfm?id=5175&#…]

W odpowiedzi na serię ataków terrorystycznych rząd Belgii chce zaostrzyć kontrolę nad podróżującymi koleją, autobusami i transportem wodnym. Swoje dokładne plany chce przedstawić na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych krajów UE pod koniec stycznia b.r.

Na najbliższym spotkaniu Rady UE w konfiguracji ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wicepremier i minister spraw wewnętrznych Królestwa Belgii Jan Jambon przedstawi proponowane zmiany przepisów bezpieczeństwa dot. różnych środków transportu. Spotkanie zaplanowane jest na 26 i 27 stycznia,

Belgia chce wprowadzić wymóg rejestracji pasażerów kolei, autobusów i środków transportu wodnego. Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na ataki terrorystyczne, jakie miały miejsce w Brukseli w ciągu ostatnich lat. Nowe środki bezpieczeństwa zostaną wprowadzone najpóźniej do maja 2018 r.

Belgia rozszerza kontrole

Nowe ustawodawstwo belgijskie znacznie wykracza poza regulacje przyjęte na forum Parlamentu Europejskiego w kwietniu 2016 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Danych Pasażerów (Passenger Name Records, w skrócie PNR). Decyzja PE ma usprawnić dostęp służb do Rejestru, co ma pomóc zapobiegać zamachom terrorystycznym.

>> Czytaj więcej o PNR

Plan Jambona zakłada włączenie przepisów dot. PNR do prawa belgijskiego i zastosowanie jej do innych środków transportu. Oznacza to że każdy kto zamierza podróżować koleją, drogą morską lub autobusem do innego kraju członkowskiego UE będzie musiał podać swoje dane. Skutecznie uniemożliwi to kupowanie biletów na ostatnią chwilę, jako że zebranie i przekazanie danych będzie musiało potrwać.

>> Czytaj więcej o belgijskich planach reform

Głosy za wprowadzeniem rejestru danych pasażerów znalazły większy posłuch po zamachach w Berlinie 19 grudnia 2016 r., kiedy skradziona ciężarówka staranowała tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Dowody wskazują na to, że zamachowiec znany jako Anis Amri opuścił Niemcy jadąc przez Holandię i Francję autobusem i pociągiem, zanim zginął w strzelaninie z włoską policją w pobliżu dworca kolejowego w Mediolanie.

>> Czytaj więcej o ataku terrorystycznym w Berlinie

Wątpliwości w Europie

Nie ma pewności, że UE zgodzi się na belgijskie zmiany. Według unijnej dyplomacji, decyzja w sprawie danych podróżujących drogą lotniczą sama w sobie stanowi „daleko idące posunięcie” i dotyczy tylko podróżnych korzystających z połączeń z państwami pozaunijnymi.

Francja krytykuje propozycje swojego północnego sąsiada jako nieadekwatne i zbyt daleko posunięte. Nie zmienia to faktu, że po atakach w listopadzie 2015 r. wprowadzono wciąż obowiązujące kontrole pasażerów na stacjach kolejowych w Paryżu i w Lille, przy granicy z Belgią.

>>Czytaj więcej o zamachach we Francji

Zaostrzenie prawa antyterrorystycznego omawiano już w sierpniu 2015 r., gdy zamachowiec otworzył ogień i zaatakował nożem pasażerów pociągu Thalys relacji Amsterdam-Paryż. Ajub Al Chazzani, obywatel Maroka odpowiedzialny za zamachy, mieszkał w Belgii przez kilka miesięcy przed atakiem.