Niemcy chcą silniejszej i głębszej współpracy w Europie

anna-luhrmann-konferencja-przyszlosc-europa-cofoe-scholz-niemcy-reformy-wojna-ukraina-zasada-jednomyslnosci

„Potrzebna jest otwartość na zmiany w traktatach”, powiedziała niemiecka minister stanu ds. Europy i Klimatu Anna Lührmann. [facebook]

Niemcy chcą wykorzystać Konferencję w sprawie przyszłości Europy jako punkt wyjścia do reformowania UE. „Potrzebna jest otwartość na zmiany w traktatach”, powiedziała niemiecka minister stanu ds. Europy i Klimatu Anna Lührmann w rozmowie z EURACTIV.

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy dobiega końca. Pod koniec kwietnia w Strasburgu przedstawiono ostateczne rekomendacje Europejczyków biorących w niej udział, które wypracowywali przez ostatni rok.

Niemcy były zwolennikami tej inicjatywy i wynikających z niej planów reformy Unii Europejskiej. „Naszą wizją jest jeszcze silniejsza i głębsza współpraca w Europie”, podkreśliła w rozmowie z EURACTIV.de minister Anna Lührmann.

„Teraz ważne jest, byśmy jako UE wywiązali się z tego zadania i rzeczywiście zainicjowali procesy reform instytucjonalnych, o których była mowa podczas Konferencji”, dodała.

"To my jesteśmy przyszłością". Konferencja w sprawie przyszłości Europy oczami uczestników [PODCAST]

Czy młodzi Europejczycy i Europejki chcą angażować się w prace nad Unią?

Koniec z zasadą jednomyślności?

Wśród przyjętych w ramach CoFoE 49 rekomendacji znajduje się m.in. postulat zniesienia zasady jednomyślności dla decyzji dotyczących unijnej polityki zagranicznej.

„Dla nas, jako rządu federalnego, niezwykle ważne jest, aby w polityce zagranicznej było mniej opcji weta, co da większe możliwości działania. Ale takie możliwości istnieją już w obowiązujących traktatach. Jako instytucje europejskie powinniśmy teraz wspólnie zastanowić się, jak najlepiej osiągnąć ten cel”, wskazała Lührmann.

Znaczenie Konferencji zostało podkreślone w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu. Stwierdzono w niej, że Konferencja powinna doprowadzić do „momentu konstytucyjnego” dla UE i do „dalszego rozwoju w kierunku federalnego państwa europejskiego”.

Dlatego minister Lührmann postuluje, by jej wyniki były omawiane „z otwartością na zmiany w traktatach”. „Centralnym punktem naszej europejskiej polityki jest promowanie dynamiki w tym kierunku”, podkreśliła.

Niemiecka minister apeluje jednak, aby w najbliższym czasie skupić się przede wszystkim na propozycjach, które nie wymagają zmiany traktatu. „Jest wiele świetnych pomysłów, na przykład w dziedzinie energii odnawialnej lub wzmocnienia europejskich zdolności obronnych”, podkreśliła.

Scholz: Jestem przekonany, że Putin nie wygra wojny

Kanclerz Olaf Scholz w orędziu do narodu wyjaśnił mieszkańcom swoją politykę wobec Ukrainy w związku z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej.

UE musi odrobić pracę domową

Odnosząc się do działań UE wobec wojny w Ukrainie w kontekście zasady jednomyślności Lührmann stwierdziła, że „rosyjska agresja stworzyła zupełnie nową dynamikę w tej dziedzinie, ponieważ UE zareagowała na nią w sposób zjednoczony i zdecydowany, jak nigdy dotąd”.

„Myślę, że w państwach członkowskich rośnie świadomość, że w tym zmieniającym się kontekście geopolitycznym musimy zająć wspólne, bardziej zdecydowane stanowisko. Dlatego uważam, że debata na ten temat jest z pewnością możliwa”, stwierdziła.

Według niej zdolność UE do działania jest ściśle powiązania z planowanym rozszerzeniem Wspólnoty.

„Dla mnie jest jasne, że jeśli UE się rozrasta, to w tym kontekście musimy również zadać sobie pytanie, jakie instytucje są nam do tego potrzebne”, powiedziała. 

Jeśli chodzi o perspektywę przystąpienia do UE krajów Bałkanów Zachodnich, według niemieckiej minister „musimy teraz poczynić znaczne postępy”, rozpoczynając jak najszybciej negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną.

Dodała jednak, że kraje te muszą przede wszystkim przeprowadzić odpowiednie reformy, a zanim zostaną przyjęte do UE, również sama Unia musi „odrobić pracę domową i przygotować się instytucjonalnie tak, abyśmy mogli dobrze funkcjonować jako Unia złożona z 33 lub nawet większej liczby państw”.

Młodzi Europejczycy coraz bardziej zaangażowani społecznie [EUROBAROMETR]

Większość młodych ludzi aktywnie udziela się w swoich społeczeństwach i w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyła w działaniach co najmniej jednej organizacji młodzieżowej.

Europa wielu prędkości

Kanclerz Olaf Scholz podczas przemówienia w Bundestagu inaugurującego jego kadencję stwierdził, że dopuszcza sytuację, w której tylko niektóre państwa pogłębiają integrację europejską, jeśli inne nie są na to jeszcze gotowe.

Tzw. Europa wielu prędkości jest według minister Lührmann „możliwością, która oczywiście istnieje”. Jednak w związku z wojną w Ukrainie „nie czas teraz na podejmowanie tak fundamentalnych decyzji”.

Dodała, że Niemcy w niektórych obszarach już stosują takie podejście, np. w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej. 

„Ale teraz, w dobie wszechogarniającego kryzysu, rząd federalny koncentruje się na tym, by utrzymać wszystkich razem i być tak zjednoczonym, jak to możliwe, zwłaszcza w najważniejszych kwestiach”, podkreśliła.