Ponad milion wniosków o azyl w Unii

Źródło: www.un.org

W zamieszczonym wczoraj (15 grudnia) raporcie dotyczącym azylu w krajach UE, Eurostat informuje, że w krajach Unii na rozpatrzenie czeka prawie 1,2 mln wniosków o azyl.

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował wczoraj (15 grudnia) raport (dostępny w całości TUTAJ) dotyczący wniosków o azyl w krajach UE złożonych w trzecim kwartale 2016 r. W stosunku do poprzedniego kwartału, zanotowano wzrost ilości złożonych wniosków. Od lipca do września złożono ich 358 730, o ponad 50 tysięcy więcej niż w drugim kwartale br.

Badanie Eurostatu dotyczyło osób, które wcześniej nie ubiegały się o azyl. Najwięcej wniosków złożyli obywatele Syrii (25 proc. wniosków złożonych we wszystkich krajach UE, 87,9 tys. w omawianym kwartale), Afganistanu (17 proc., łącznie 62,1 tys.) oraz Iraku (10 proc., 36,4 tys.). Zdecydowana większość ubiegających się o azyl obywateli tych krajów złożyła swoje wnioski w Niemczech. Najwięcej wniosków z krajów afrykańskich złożyli obywatele Nigerii (4 proc.,15,5 tys.).

Europejscy liderzy na szczycie w Wiedniu we wrześniu obecnego roku postulowali, by osoby którym nie zostanie udzielony azyl na terenie krajów UE, były szybko odsyłane do krajów pochodzenia.

>>> Czytaj więcej o unijnej polityce migracyjnej

O wiele mniej azylantów na wschodzie

Między zachodem a wschodem UE jest bardzo wyraźna dysproporcja. W poszczególnych krajach na wschodzie UE w omawianym okresie złożono najmniejszą ilość wniosków – 35 na Słowacji, 40 w Estonii, 80 na Łotwie. Na wschodzie Unii najwięcej osób ubiegało się o azyl w Grecji (12 425) i Bułgarii (6 365). Na zachodzie, najmniej wniosków wpłynęło do Irlandii (580).

Do Polski w omawianym okresie wpłynęło 2430 wniosków o azyl, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego kwartału (złożono wtedy 3845 wniosków). O azyl w Polsce starali się obywatele Rosji (1860 wniosków, do nich zaliczają się Czeczeni), Ukrainy (150) oraz Tadżykistanu (120). W omawianym okresie łącznie stanowi to 0,7 proc. wszystkich złożonych w Europie wniosków.

Ponad milion osób oczekuje decyzji

Od stycznia do końca września br. złożono 950 tys. wniosków o azyl w krajach Unii Europejskiej. Łącznie z wnioskami z zeszłego roku, na rozpatrzenie czeka blisko ich blisko 1,2 mln. Dla porównania, w zeszłym roku w tym samym okresie liczba ta wynosiła 866 tys.

Ponad połowa wszystkich wniosków w obecnym roku została złożona w Niemczech (58 proc., 689,7 tys.). Następna jest Szwecja, gdzie złożono ponad pół miliona wniosków mniej – 112 tys., 9 proc. Kolejne są Austria i Włochy (odpowiednio 81,4 tys. i 81,3 tys. wniosków – po 7 proc.).

>>> Czytaj więcej o zmianach w unijnej polityce azylowej

Ilość wniosków które zostały rozpatrzone w omawianym kwartale wyniosła 280,9 tys., z czego 63 proc. rozpatrzono pozytywnie. Azylu udzielono 111,8 tys. obywatelom Syrii. Najmniej pozytywnie rozpatrzonych wniosków wydano obywatelom Serbii – 100, przy liczbie złożonych wniosków wynoszącej 4,1 tys.