Jan Olbrycht: PE nie zgadza się na cięcia w finansowaniu programów ukierunkowanych na przyszłość – jak Erasmus i Horyzont 2020

„Uważamy, że pewne obszary unijnej polityki nie mogą być przedmiotem cięć. Oczekujemy od Rady jasnej deklaracji w tej sprawie”, mówi Jan Olbrycht w rozmowie z EURACTIV.it.