Rozszerzenie UE: Te państwa ubiegają się o członkostwo

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen obiecała Ukrainie przyśpieszony proces ubiegania się o członkostwo w UE, a Ukraina spodziewa się już w czerwcu uzyskać formalnie status kandydata. Nie jest to jednak jedyne państwo starające się o akcesję – kto jeszcze chciałby dołączyć do struktur europejskich?

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.