Podróż w głąb polityki spójności UE

Polityka spójności wspiera rozwój europejskich regionów pozostających w tyle oraz zachęca do innowacji i przedsiębiorczości w lepiej rozwiniętych częściach Unii Europejskiej.

 

Mimo że polityki odpowiadające na problemy nierówności regionalnych istniały od czasów Traktatów Rzymskich, polityka spójności UE oficjalnie powstała w 1988 r. w następstwie ustanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego.

W ostatnich 30 latach, wraz z licznymi rozszerzeniami UE, polityka spójności zmieniała się w zakresie priorytetów oraz budżetu, aby odpowiadać na potrzeby nowych państw członkowskich.

W 2018 r. polityka spójności stanowi 34% budżetu Unii Europejskiej. Skupia się na wspieraniu badań i innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz gospodarki niskowęglowej.

Zachęcamy do wspólnej podróży w głąb historii polityki spójności.