Lokalne organizacje walczą z bezrobociem wśród młodzieży – VIDEO

Ponad 3 miliony młodych ludzi w EU jest bezrobotnych. Mimo że Unia nie ma bezpośredniej władzy nad rynkiem pracy, i tak angażuje się w walkę z bezrobociem wśród młodzieży, między innymi rozdzielając fundusze z Polityki Spójności.

Istnieją również oddolne struktury zaangażowane w pomoc młodym bezrobotnym. W Rotterdamie, Brukseli czy Paryżu – również dzieki wsparciu z Funduszy Spójności – powstają i funkcjonują start-upy, które zmieniają życie ludzi nie raz przez lata po skończeniu edukacji pozostających poza rynkiem pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem!