Komisarz Pieblags w Warszawie: pomoc, to nie jałmużna

„Pomoc rozwojowa to nie dobroczynność, ale wspólna wiara w to, że świat zasługuje na lepszą przyszłość” – powiedział komisarz Piebalgs otwierając konferencję "Polska w systemie międzynarodowej pomocy rozwojowej" zorganizowanej przez polskie MSZ.

Minister Sikorski przyznał, że Polska jest zaangażowana w tę pomoc niedawno, ale – jak powiedział – „mamy ambicje, by dołączyć jak najszybciej do prestiżowego Komitetu ds. Pomocy Rozwojowej OECD, skupiającego kraje, które w najszerszym zakresie angażują się w takie działania”.

Zwrócił też uwagę, że pomoc rozwojowa staje się coraz ważniejszym elementem polskiej polityki zagranicznej. „Można to zauważyć szczególnie w kontekście naszej współpracy z państwami wchodzącymi w skład Partnerstwa Wschodniego, a także w ramach polskiego zaangażowania w Afganistanie – dodał minister.

W jego ocenie konieczne jest bardziej racjonalne wydawanie pieniędzy przeznaczonych na tę pomoc. Potrzebne są jednak do tego – zdaniem Sikorskiego – zmiany ustawowe. Projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu we wrześniu.

Szef MSZ uważa, że doświadczenia Polski dały naszemu krajowi dobre przygotowanie do niesienia pomocy państwom dokonującym politycznej i ekonomicznej transformacji. Warszawa chciałby też odgrywanie coraz większą rolę w tworzeniu unijnych polityk i w planowaniu strategicznym.

„Dobrą okazją do praktycznej realizacji tych aspiracji będzie polska Prezydencja w UE w drugiej połowie 2011 roku. Nasze państwo będzie mogło wtedy aktywnie wpływać na współkształtowanie polityki rozwojowej UE” – uważa szef MSZ.

W ocenie komisarza Piebalgsa, szczególnie ważne jest bardziej aktywne zaangażowanie nowych państw członkowskich UE, w tym Polski, w tworzenie polityki rozwojowej UE. Jego zdaniem, jednym z najistotniejszych elementów gwarantujących sukces pomocy rozwojowej jest dobre rozpoznanie rzeczywistych potrzeb krajów otrzymujących wsparcie.

„Ta konferencja (…) pomoże nie tylko lepiej rozpoznać wyzwania stojące przed Polską w tym obszarze, ale także zastanowić się nad przyszłością działań rozwojowych UE” – powiedział unijny  komisarz ds. rozwoju.

Unia Europejska jest największym dawcą pomocy rozwojowej na świecie (67 miliardów USD w 2009 r.). Oficjalna Pomoc Rozwojowa przekazywana przez Polskę systematycznie rośnie: w1998 roku było to 0,01 proc. produktu narodowego brutto (19 mln dolarów), a w 2008 roku 0,08 proc. PNB (372 mln dolarów). W zeszłym roku Polska przeznaczyła na pomoc dla krajów rozwijających się ok. miliarda złotych.

Po południu Pieblags uczestniczył w cyklu "Wykłady Kapuścińskiego", wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP. W swoim wystąpieniu komisarz wielokrotnie przywoływał solidarność – pojęcie szczególnie bliskie Polakom, kojarzone z wielkim ruchem społecznym. Podkreślał znaczenie solidarności także w układzie międzynarodowym przywołując sytuację na Haiti po ostatnim trzęsieniu ziemi.

„Tam, na Haiti, Europa działa razem. Kraje członkowskie i KE były wstanie połączyć swoje wysiłki, aby być pewnym, że pomoc jest jak najbardziej efektywna. Zapobieganie marnotrawstwu, skupienie się na wynikach oraz współpraca z lokalnym rządem – to rozumiemy poprzez solidarność. A solidarność jest fundamentalną częścią polityki rozwoju UE” – powiedział.

Piebalgs kilkakrotnie nawiązywał do słów patrona cyklu wykładów, w ramach którego zorganizowano spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim. „Niektórzy mogą myśleć, że zlikwidowanie biedy jest rzeczą niemożliwą. Być może właśnie o tym myślał Ryszard Kapuściński kiedy pisał: nasze zbawienie jest w dążeniu do czegoś o czym wiemy, że jest nieosiągalne. Ale wiemy, że musimy próbować. Nam udało się uzyskać postęp w wysiłkach, by do 2015 r. o połowę zmniejszyć rozmiary biedy na naszym globie (tzw. Milenijne Cele Rozwoju)” – powiedział komisarz.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zwróciło uwagę w  komunikacie, że  Piebalgs swoim wykładem zainaugurował przygotowania do Europejskich Dni Rozwoju, największego europejskiego wydarzenia poświęconego rozwojowi i krajom rozwijającym się. Szósta edycja odbędzie się w 2011 roku w Polsce.

„Wykłady Kapuścińskiego”, to cykl spotkań w czasie których eksperci z dziedziny polityki rozwojowej przybliżają tę tematykę studentom i szerszej publiczności na najbardziej prestiżowych uniwersytetach wszystkich dwunastu nowych państw członkowskich UE. Do tej pory w „Wykładach Kapuścińskiego” wzięli udział m.in. Paul Collier, Francois Bourguignon, Książe Norwegii Haakon, Dirk Messner, Simon Maxwell, Carol Lancaster, Eveline Herfkens.