Jak dokonać zielonej transformacji regionów węglowych?

Wieża widokowa szybu Warszawa II na terenie Muzeum Śląskiego. Fot. wouter van eenoo [Flickr]

Wieża widokowa szybu Warszawa II na terenie Muzeum Śląskiego. Fot. wouter van eenoo [Flickr]

Osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga podjęcia stanowczych działań w obszarze transformacji energetycznej przez wszystkie kraje wspólnoty. Jest to duże wyzwanie dla obszarów, które  pozyskują energię głównie z paliw kopalnych. Jakie kroki powinna podjąć Polska, aby osiągnąć ten cel?

 

Unia Europejska planuje ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do połowy XXI wieku, wspierając kraje członkowskie w transformacji ekologicznej. Osiągnięcie neutralności klimatycznej oznacza zmiany dla jednego z kluczowych sektorów gospodarki większości unijnych krajów jakim jest przemysł: górnictwo, hutnictwo i energetyka. Polska jest  jednym z państw wspólnoty, gdzie w największym stopniu zużywa się paliwa kopalne do celów energetycznych.

Aż 77 proc. wytwarzanej energii pochodzi z węgla (kamiennego i brunatnego), podczas gdy zaledwie 13 proc. ze źródeł odnawialnych. Przeprowadzenie transformacji energetycznej wymaga czasu oraz znacznych nakładów finansowych.

Jak powinien przebiegać ten proces, aby Polska była w stanie osiągnąć założone cele, dotyczące neutralności klimatycznej? W jaki sposób Unia Europejska wspiera przejście naszego kraju na zieloną energię? Czy gospodarka zeroemisyjna jest przyszłością Polski?

W naszym Raporcie Specjalnym przybliżamy zagadnienia związane ze sprawiedliwą transformacją UE z perspektywy naszego kraju. Zapraszamy do lektury!

 

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.