Polska wieś: Jak powstrzymać migracje do miast? // PODCAST

Polska, wieś, wyludnienie, migracja, rolnictwo, wykluczenie

Wieś w południowej Polsce [Chris Brady]

Najnowszy raport o stanie polskiej wsi wskazuje na szereg wyzwań demograficznych, ekonomicznych i społecznych przed którymi stoją obszary wiejskie. Czy należy do nich również migracja do miast? 

„Obserwowane w latach 2016–2018 zmiany liczby ludności wsi i miast wskazują na utrzymującą się tendencję powolnego wzrostu liczby ludności miejskiej i spadku ludności wiejskiej” – podkreślają autorzy raportu „Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

Mieszkańcy wsi się bogacą, ale odchodzą od rolnictwa. Co mówi nam raport "Polska wieś 2020"?

Polska wieś stopniowo odchodzi od rolnictwa, a wśród jej mieszkańców rośnie poparcie dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Więcej ludzi przenosi się z miast na wieś, niż odwrotnie. Wzrasta dobrobyt mieszkańców wsi. To tylko kilka wniosków z tegorocznego raportu o …

Poziom życia na polskiej wsi jest niższy niż w mieście. Przekłada się to na niższe niż w miastach zarobki, wyższe bezrobocie, gorszą sytuację ekonomiczną mieszkańców wsi, oraz gorszy dostęp do infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, czy telekomunikacyjnej. 

Wyraźnym problemem jest także relatywnie niski poziom edukacji i wykształcenia. Wykształceniem wyższym legitymuje się tylko 12 proc. mieszkańców wsi, podczas gdy średnio w miastach jest to 29 proc., a w największych miastach nawet 48 proc.

Pomimo powyższych i wielu innych problemów, z którymi zmagają się polskie wsie, raport fundacji FDPA wskazuje, że liczba ludności żyjącej na terenach wiejskich w Polsce wzrasta systematycznie od początku XXI wieku w przeciwieństwie do lat 90. XX wieku”.

Jakie są zatem przyczyny dodatniego salda migracji w większości polskich wsi? Czy zjawisko to dotyczy całej Polski, czy może konkretnych obszarów? Jakim jeszcze wyzwaniom muszą stawić czoło polskie obszary wiejskie?

Na te i wiele innych pytań odpowiada redaktor naczelna Karolina Zbytniewska i prof. Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w odcinku specjalnym Podcastu Europejskiego, przygotowanego we współpracy z Konradem Strubińskim i Joanną Jakubowską z redakcji EURACTIV.pl.

Znajduje się on w serwisie Spotify oraz na platformie Soundcloud.

Więcej naszych Podcastów Europejskich TUTAJ