Warszawa wśród najbogatszych regionów UE

euractiv.com

Stolica Polski znalazła się wśród najbogatszych regionów Unii Europejskiej, ale aż trzy polskie regiony trafiły do grupy tych najbiedniejszych. Z danych Eurostatu wynika także, że trzy czwarte mieszkańców UE żyje w regionach o PKB per capita wyższym niż 75 proc. średniej w całej Unii.

 

Co prawda Warszawa zajęła dopiero 19. miejsce wśród najbogatszych regionów Wspólnoty, ale jej PKB na mieszkańca wyniosło w 2017 r. już 152 proc. unijnej średniej. Natomiast województwa: lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie – ze średnią odpowiednio: 48 proc. i po 49 proc. średniej – zaliczono do najbiedniejszych obszarów „28”.

Podzielona Europa, biedna Polska

Eurostat opublikował dziś (27 lutego) wyniki badania zamożności regionów państw członkowskich (dostępne w jęz. angielskim TUTAJ). Zbieranie danych było przeprowadzone w 2011 r., ale uwzględniało już Chorwację. Poziom szczegółowości tego badania to regiony NUTS-2 (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, …

Najbiedniejsi w UE

Z opublikowanych wczoraj (26 lutego) przez Eurostat danych wynika także, że najbiedniejszym regionem Wspólnoty jest północno-zachodnia Bułgaria, gdzie PKB per capita wynosi 31 proc. średniej UE. Zresztą Bułgaria jest tym państwem, w którym jest najwięcej najuboższych regionów, bo aż pięć spośród 20. Węgry mają ich tylko o jeden mniej, podobnie jak Grecja. W grupie najbiedniejszych znalazły się też zamorskie terytoria Francji, (leżąca na Oceanie Indyjskim wyspa Majotta) i okręgi w Rumunii.

PE sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021-2027. Nie chcą także uzależniania funduszy od krajowych celów gospodarczych.
 

Parlament przyjął uproszczone przepisy …

Najbogatsi w UE

Najbogatszym miejscem w całej UE jest stolica Wielkiej Brytanii, a konkretnie położony w zachodniej części miasta Londyn Wewnętrzny. Jest on ponad sześciokrotnie bogatszy (626 proc.) niż wynosi unijna średnia. Dopiero drugie miejsce zajął  Luksemburga (253 proc.), a kolejne pod względem PKB na mieszkańca, to: okręg stołeczny Irlandii (220 proc.) i Hamburg (202 proc.).

W Europy Środkowo-Wschodniej wyżej niż Warszawa znalazły się Praga (na 7. miejscu z PKB per capita wynoszącym 187 proc. średniej UE) i Bratysława (8. miejsce, 179 proc. średniej). Tuż za stolicą Polski znalazł się za to Wiedeń (151 proc. średniej UE).

Jednak żaden polski region poza Warszawą żaden nawet nie zbliża się do przeciętnego poziomu bogactwa w “28”. Następny pod tym względem nasz region, to województwo dolnośląskie z PKB per capita w wysokości 77 proc. unijnej średniej. Kolejne są: wielkopolskie (76 proc.), śląskie (72 proc.) i pomorskie (67 proc.).

Z opublikowanych we wtorek danych Eurostatu wynika, że aż trzy czwarte mieszkańców państw członkowskich UE żyje w regionach, gdzie PKB per capita jest wyższy niż 75 proc. średniej całej Unii. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego dotyczą PKB per capita wyrażonego w parytecie siły nabywczej (uwzględniającym różnice w cenach między państwami) z 281 regionów w roku 2017.

Budżet UE: Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.

Informacja prasowa

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności.
 

Gospodarka UE przeżywa ożywienie, ale konieczne są dodatkowe wysiłki inwestycyjne w celu …