Via Carpatia ma powstać do 2025 r.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Europoseł Tomasz Poręba - dwaj polscy politycy najbardziej na rzecz powstania szlaku Via Carpatia. Źródło: Kancelaria Premiera

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Europoseł Tomasz Poręba - dwaj polscy politycy lobbujący na rzecz powstania szlaku Via Carpatia. Źródło: Kancelaria Premiera

„Via Carpatia jest nazywana głównym szlakiem transportowym w tej części Europy. Wyznaczyliśmy datę 2025 r. na realizację tego korytarza transportowego” – oświadczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Słowa ministra padły podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Kluczowy szlak

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że Via Carpatia jest uznawana za główny korytarz transportowy w tej części Europy. Z kolei minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazał na gospodarczy charakter szlaku. Podkreślił, że Via Carpatia, jak również gazociąg Baltic Pipe, to korytarze inwestycyjne i narzędzia do realizacji dywersyfikacji energii, w celu uniezależnienia się od dostaw rosyjskich.

Pomysł korytarza transportowego został pierwotnie zainicjowany przez Polskę w latach pierwszego rządu PiS-u w 2006 r. i odrodził się po wyborach wygranych przez tę partię w 2015 r.

Via Carpatia połączy polskie i litewskie porty na morzu Bałtyckim z portami śródziemnomorskimi i czarnomorskimi na Bałkanach, zaspokajając tym samym potrzeby transportowe tej części Europy, a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Polski wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji, na wzrost zatrudnienia, a także na wielkość wymiany zagranicznej i mobilność lokalnej ludności.Cały szlak Via Carpatia ma mieć długość około 7,7 tys. km

Nacisk Warszawy na Via Carpatia może przyspieszyć współpracę w Europie Wschodniej

Przez długi czas Warszawa szukała okazji do zacieśnienia współpracy regionalnej z sąsiadami. Teraz plany dotyczące tzw. Strategii Karpackiej zyskały poparcie niektórych krajów w regionie, torując drogę do serii wspólnych projektów, częściowo finansowanych przez UE.
 

W środę (5 września) podczas Forum Ekonomicznego …

Latem 2018 r. inwestycja Via Carpatia została ujęta w projekcie rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).  Według ministra Adamczyka będzie dzięki temu łatwiej pozyskiwać środki unijne na budowę trasy.