Unijny Mechanizm Ochrony Ludności otrzyma ogromne wsparcie finansowe

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, pandemia, Unia Europejska, Komisja Europejska, UMOL, COVID19, koronawirus, Polska, Parlament Europejski, Rada UE

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności opiera się na kierowaniu wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych i dostarczaniu pomocy rzeczowej i eksperckiej w przypadku, gdy skala katastrofy przekracza możliwości reagowania pojedynczego kraju. [Zdjęcie via facebook.com/ed.humanitarian.aid]

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustaliły założenia reformy, której celem będzie wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL). 

 

 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności utworzono w 2001 r. To system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej, którego celem jest udzielanie pomocy w razie katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka. 

Opiera się na kierowaniu wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych i dostarczaniu pomocy rzeczowej i eksperckiej w przypadku, gdy skala katastrofy przekracza możliwości reagowania pojedynczego kraju. 

Należą do niego wszystkie kraje UE oraz Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja. 

UMOL został uruchomiony już ponad 330 razy. Wykorzystano go też w początkowym okresie pandemii COVID-19. Ułatwił wtedy udzielanie pomocy humanitarnej oraz koordynację lotów repatriacyjnych obywateli Unii z krajów trzecich. 

Planowane zmiany mają umożliwić szybsze reagowanie Unii Europejskiej na nieprzewidziane zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć państwa należące do UMOL.

Nowe przepisy, co do których zgodził się PE i Rada UE, mają zapewnić lepsze przygotowanie państw członkowskich do reagowania na sytuacje kryzysowe o dużej skali, zagrażające funkcjonowaniu gospodarek i społeczeństw. 

Zgodnie z projektem, wzrosnąć mają nakłady finansowe na UMOL – przewiduje się pięciokrotne powiększenie funduszy przeznaczonych na unijną pomoc w nagłych przypadkach. W latach 2021-2027 z budżetu Unii na ten cel przeznaczone ma zostać 1,263 mld euro oraz 2,056 mld euro z funduszy z Europejskiego Instrumentu Odbudowy.

Projekt zakłada też wzmocnienie zdolności operacyjnych, poprzez zwiększenie roli Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC), którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji kryzysowych i koordynacja działań, a także ułatwienie komunikacji między państwami. Stworzone mają być zapasy sprzętu strategicznego na wypadek poważnych zagrożeń, na przykład zdrowotnych lub incydentów chemicznych, biologicznych czy nuklearnych.

 

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.