Unia Europejska wstrzyma dotacje dla Czech?

Czechy, Andrej Babiš, premier

Premier Czech Andrej Babiš / Zdjęcie: Unia Europejska, European Council and Council of the European Union Newsroom, https://newsroom.consilium.europa.eu/

Komisja Europejska ostrzegła, że może wstrzymać przepływ unijnych środków do Czech, jeśli rząd w Pradze nie podejmie kroków na rzecz wzmocnienia systemu antykorupcyjnego, przekazało wczoraj radio iROZHLAS.

 

KE wystosowała w ubiegłym tygodniu list w tej sprawie do ministerstw przemysłu oraz handlu, finansów i rozwoju regionalnego.

Praga uwikłana jest w spór z Komisją o konflikt interesów dotyczący premiera Andreja Babisza. Dużym beneficjentem unijnych funduszy jest bowiem kontrolowany przez szefa rządu holding Agrofert. Sam Babisz nie zgadza się z obawami KE, której zarzuca upolitycznienie.

W sześciostronicowym liście dwóch dyrektorów generalnych Komisji wzywa czeskie władze, by te przedstawiły raport na temat wdrożonych środków, mających na celu poprawę funkcjonowania systemu dystrybucji funduszy z budżetu UE. Jeśli Czechy nie poprawią kontroli nad wydawaniem unijnych pieniędzy, KE może częściowo zawiesić wypłaty, informuje iROZHLAS.cz.

Czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jeden z organów nadzorujących rozdzielanie środków z unijnej kasy, zapowiedziało już spotkanie z przedstawicielami innych resortów. Ministerstwa mają wspólnie zastanowić się nad konkretnymi zmianami w systemie dystrybucji funduszy UE, by przeciwdziałać konfliktom interesów.