Komisja Europejska jest gotowa, aby zacząć pożyczać środki na rynkach, które zasilą Fundusz Odbudowy

UE, koronawirus, COVID19, Ursula von der Leyen, pandemia

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, źródło: EC - Audiovisual Service/European Union 2020, fot. Etienne Ansotte

Wszystkie państwa unijne dały zielone światło na finansowanie Funduszu Odbudowy, poinformowała dziś (28 maja) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Bez zgody wszystkich państw członkowskich Komisja Europejska nie może pożyczyć środków na sfinansowanie wartego 750 mld euro „koronafunduszu”.

 

 

Komisja Europejska jest gotowa, aby zacząć pożyczać środki na rynkach, które zasilą ten fundusz, dodała Ursula von der Leyen.

Fundusz Odbudowy (FO UE) jest wart 750 mld euro (390 mld dotacji plus 360 mld preferencyjnych kredytów). Polsce może przypaść 27 mld dotacji, które zostaną wydane w latach 2022-2026 i 32 mld pożyczek.

Pierwsze wypłaty powinny zacząć się latem br., ale najpierw wszystkie kraje unijne musiały ratyfikować umowę o dochodach Unii (o „zasobach własnych”) bez której fundusz nie będzie mógł wejść w życie. Najwięcej czasu zajęło to Polsce i Austrii, ale największe problemy z ratyfikowaniem umowy miał rząd Finlandii.

Fundusz Odbudowy porównywany jest do powojennego planu Marshalla, dzięki któremu w latach 1948-1952 16 krajów europejskich otrzymało bezzwrotne dotacje w wysokości 13,3 mld dolarów (to równowartość obecnych 140 mld dolarów) na odbudowę zniszczonego skutkami wojny kontynentu.

Przedstawiciele UE przekonują, że dzięki funduszowi Unia Europejska będzie w stanie naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa.

Dzięki środkom Europa ma być bardziej przyjazna dla środowiska i bardziej cyfrowa – na te dwie reformy, zgodnie z założeniami, państwa członkowskie powinny przeznaczyć odpowiednio 37 proc. i 20 proc. pozyskanych środków.

Komisja Europejska gotowa na Fundusz Odbudowy

Wszystkie państwa członkowskie dały zielone światło na finansowanie planu naprawy NextGenerationEU. (…) Komisja Europejska jest gotowa, aby zebrać pieniądze i uczynić UE bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną”, napisała za pośrednictwem mediów społecznościowych Ursula von der Leyen.

Wśród ostatnich państw, które przyjęły stosowną ustawę znalazły się Polska i Austria. Wczoraj (27 maja) Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej.

Senatorowie przegłosowali ustawę, ale ostatecznie przepadł wniosek opozycji, dotyczący dodania do dokumentu preambuły zobowiązującej rząd „do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności”.

Oznacza to, że ustawa, niezbędna do uruchomienia towarzyszącego Wieloletnim Ramom Finansowym na lata 2021-2027 Funduszu Odbudowy, trafi na biurko prezydenta.

Fundusz Odbudowy: “Szansa stulecia” czy przesadzone nadzieje na cud gospodarczy?

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przekonuje, że Fundusz Odbudowy „umożliwi Europie wyjście z kryzysu silniejszą”.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się 21 lipca 2020 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 roku oraz Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU) po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

A w grudniu ub.r. porozumienie zostało zatwierdzone na poziomie unijnym. Fundusz Obudowy w wysokości 750 mld euro w dotacjach i niskooprocentowanych pożyczkach ma służyć odbudowie gospodarek państw członkowskich po głębokim kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy, Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

KPO jest podstawą do gospodarowania środkami z FO UE. Krajowe Plany Odbudowy powinny dotyczyć kluczowych dla UE obszarów: transformacji ekologicznej, cyfrowej, inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu i zatrudnienia, spójności społecznej i terytorialnej, zdrowia i odporności i polityki na rzecz następnego pokolenia. 

Główną częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego kwota wyniesie 672,5 mld euro. Środki mają być przeznaczone na inwestycje publiczne i reformy w państwach Unii.