UE: Bułgaria nie ustąpi ws. rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Macedonii Północnej?

Bułgaria, Macedonia Północna

Premierzy Macedonii Północnej - Zoran Zaew - oraz Bułgarii - Bojko Borysow - przed rozpoczęciem szczytu Procesu Berlińskiego w Sofii, 10 XI 2020 r. / Foto via twitter [@Zoran_Zaev]

Minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekaterina Zachariewa poinformowała we wtorek, że Sofia nie poparła rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej z Macedonią Północną. Premier Bojko Borysow zapowiada, że jego rząd ws. sporu o historię z Macedonią nie może pójść na żadne kompromisy.

 

 

Jak napisaliśmy w środę, Bułgaria odmówiła zatwierdzenia ram negocjacyjnych w sprawie unijnej akcesji Macedonii Północnej, blokując tym samym rozpoczęcie przez ten kraj rozmów z Unią Europejską.

Oba państwa nie zgadzają się ws. interpretacji historii ziem obecnej Macedonii Północnej, wchodzących przed XX w. w skład kolejnych państw bułgarskich. Bułgarskie elity naukowe i polityczne kwalifikują ludność zamieszkując to terytorium jako Bułgarów, a język przez nią używany jako dialekt języka bułgarskiego, z czym nie zgadzają się Macedończycy.

Macedonia nie angażuje się w rozwiązanie sporu?

Temat rozpoczęcia negocjacji z UE przez Skopje był jednym z punktów agendy wtorkowego (17 listopada) posiedzenia Rady UE ds. Ogólnych. Minister spraw zagranicznych Ekaterina Zachariewa powiedziała dziennikarzom, że Sofia nie może obecnie wydać zgody na start rozmowy ze względu na niezakończone spory Bułgarii i Macedonii o historię i język.

Szefowa dyplomacji zadeklarowała jednak, że Bułgaria pozostaje gotowa do rozmów w tej sprawie. Proces negocjacji akcesyjnych Macedonii Północnej i Albanii z Unią Europejską miał zostać oficjalnie rozpoczęty już w grudniu.

Premier Bojko Borysow ocenił w środę, że „nasi przyjaciele ze Skopje nie wykazują się wcale zaangażowaniem. Myślą, że zmienią stanowisko Bułgarii. Stanowisko Bułgarii nie jest  jednak stanowiskiem uparciucha, ponieważ są kwestie, w których nasi obywatele się nie zgodzą”.

Bułgaria: Uliczne starcia po antyrządowej demonstracji w Sofii

Domagający się już od 57 dni dymisji rządu opozycyjni manifestanci starli się z policjantami. Do najpoważniejszych incydentów doszło pod budynkiem parlamentu. Jest co najmniej 55 poszkodowanych osób i ponad 100 aresztowanych.

Bułgaria fałszuje historię?

Bułgarski premier podkreślił, że wypracowuje kompromisowe stanowisko wraz ze swoją minister spraw zagranicznych Ekateriną Zachariewą oraz wicepremierem i ministrem obrony Krasimirem Karakaczanowem, który jako szef nacjonalistycznej partii koalicyjnej WMRO-BND nadaje sprawom historii i tożsamości – główny punkt sporu między Sofią i Skopje – wysoki priorytet.

Jednak grupa około 20 historyków z Lublany, Sarajewa, Zagrzebia i Belgradu podpisała list otwarty, oskarżając Bułgarię o „rewizjonizm historyczny” i „nadużywanie historii do celów politycznych”.

„Konflikty o historię i symbole historyczne są ponownie ważnym problemem politycznym w Europie Południowo-Wschodniej. W ostatnich miesiącach bułgarski rząd zagroził zablokowaniem rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych między Brukselą a Skopje, wzywając Macedonię Północną do zaakceptowania„ prawdy historycznej”, że macedońska tożsamość i język mają bułgarskie korzenie oraz faktu, że macedońskość została w rzeczywistości stworzona przez Josipa Broz Tito i komunistów”.