Trójmorze lekiem na wzmocnienie europejskiej jedności?

www.prezydent.pl

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski przekonywał wczoraj (4 maja), że inicjatywa Trójmorza jest nowym pomysłem na zwiększanie jedności i spójności europejskiej. Przypomniał przy tym przesłanie tej inicjatywy: „im bardziej zjednoczona Europa Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa, tym więcej jedności w Europie”.

 

„To jest przekaz, który chcemy pokazywać w trzech wymiarach: spójności infrastrukturalnej, poprzez to także spójności rynku i poprzez to, że chcemy to robić z Europą i w Europie” – podkreślił Krzysztof Szczerski w trakcie czwartkowego briefingu między sesjami spotkania doradców ds. zagranicznych prezydentów państw Trójmorza.

Przedstawiciele państw tworzących tę inicjatywę spotkali się wczoraj w podwarszawskim Helenowie, a ich rozmowy dotyczyły przygotowań do lipcowego szczytu Trójmorza we Wrocławiu, który ma być poświęcony współpracy infrastrukturalnej państw regionu ABC, czyli Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne.

W skład inicjatywy Trójmorza, utworzonej z inspiracji prezydentów Polski i Chorwacji, wchodzą cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry), trzy państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia), a także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia  i Słowenia. Współpraca tych państw obejmuje energetykę, transport, cyfryzację i gospodarkę. „Chcemy europejskiej jedności poprzez także jedność infrastrukturalną, poprzez zasypywanie różnic rozwojowych” – powiedział sekretarz stanu w KPRP.

>> Czytaj więcej o wypowiedzi prezydenta Dudy nt. Trójmorza

Idea Trójmorza została również wpisana w tegorocznym exposé szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego. Tekst jego wystąpienia w Sejmie TUTAJ

Adriatyk, Bałtyk i Morze Czarne to okna na świat dla regionu

Dodał, że Trójmorze „to nowy pomysł na zwiększanie jedności i spójności europejskiej, to pomysł współpracy 12 państw między trzema morzami – Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym – trzema morzami środkowej Europy, bo tak definiujemy te trzy akweny”. Minister podkreślił, że te trzy morza są bramami, przez które region kontaktuje się ze światem.

Zwrócił także uwagę, że jest to inicjatywa na rzecz współpracy regionalnej w ramach UE, która – jak wyjaśniał – wspólnie z Unią i przy wykorzystaniu jej funduszy oraz projektów rozwojowych służy temu, by „zacieśniać współpracę regionalną, żeby łączyć państwa naszego regionu ze sobą, żeby jednocześnie łączyć nasz region z wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi”.

Potrzebny rozwój infrastruktury na osi północ-południe

Szef Gabinetu Prezydenta RP zwrócił także uwagę na dysproporcje w rozwoju infrastruktury istniejące obecnie między różnymi częściami Europy, a zwłaszcza na osi północ-południe. „I o tym mówi ta inicjatywa Trójmorza, że naszej części Europy potrzebny jest rozwój infrastruktury północ-południe. Budowaliśmy przez lata infrastrukturę wschód-zachód, teraz jest czas na budowanie jej w osi północ-południe – infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, środowiskowej” – tłumaczył Szczerski dziennikarzom.

Inicjatywa dojrzewa

W jego ocenie w dyskusji doradców prezydentów „bardzo wyraźnie widać zaangażowanie wszystkich państw w tę inicjatywę”. „Widać, że ta inicjatywa dojrzewa, że jest zainteresowanie właśnie taką formułą, formułą politycznego parasola prezydentów nad regionalną współpracą, nad wskazywaniem wag i siły jedności regionu jako wkładu do jedności europejskiej” – powiedział prezydencki minister.