Polska i państwa bałtyckie o współpracy

źródło: KPRM

Według premier Beaty Szydło wczorajsze (5 września) konsultacje z Litwą, Łotwą i Estonią wykazały, że Polskę łączą z państwami bałtyckimi „wspólne dążenia i interesy w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo, polityka wschodnia, energetyka i infrastruktura”. „Podobnie postrzegamy kluczowe wyzwania i procesy w otoczeniu międzynarodowym” – dodała szefowa polskiego rządu.

 

Infrastruktura

Premier Beata Szydło poinformowała w czasie wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że rozmowy dotyczyły m.in. połączeń infrastrukturalnych regionu, takich jak Via Baltica, czy kolejowych Rail Baltica, budowanych przy udziale unijnych funduszy. Szefowa polskiego rządu przewiduje, że „udana realizacja tych projektów stymulować będzie rozwój gospodarczy naszych krajów i całego regionu”.

Podobnego zdania jest premier rządu Litwy, który zwrócił uwagę na konieczność wzmacniania współpracy między państwami bałtyckimi i Polską. Jego zdaniem pozwoli to bowiem wzmocnić konkurencyjność tego regionu Europy. W tym kontekście Saulius Skvernelis zwrócił szczególną uwagę na współpracę energetyczną i infrastrukturalną. Również w jego ocenie kluczowymi projektami w dziedzinie infrastruktury są Via Baltica i Rail Baltica.

Premier Szydło na spotkaniu państw bałtyckich w Tallinie

Bezpieczeństwo, także energetyczne, oraz przyszłość UE, to m.in. tematy rozmów na szczycie państw bałtyckich i Polski w Tallinie. Wczorajsza (8 maja) wizyta premier Beaty Szydło w stoicy Estonii rozpoczęła się od rozmów z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid i premierem tego kraju Jurijem Ratasem. Z początkiem lipca Estonia rozpocznie półroczne, rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Bezpieczeństwo

„Podczas wspólnego spotkania odnieśliśmy się do kluczowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa regionalnego. Uważnie obserwujemy wydarzenia przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, a nasze analizy są w wielu punktach zbieżne” – relacjonowała premier wtorkowe spotkanie z premierami Litwy i Łotwy oraz ambasadorem Estonii (do Sauliusa Skvernelisa i Mārisa Kučinskisa nie dołączył bowiem Jüri Ratas, którego zatrzymały w kraju sprawy wewnętrzne, a Estonię reprezentował na tym spotkaniu ambasador tego kraju w Polsce Harri Tiido).

Szydło przypomniała, że Polska od lat angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państwom bałtyckim i zadeklarowała dalszy udział polskiego lotnictwa w misjach patrolowych NATO w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich (Baltic Air Policing).

Premier Kučinskis podkreślił wagę bezpieczeństwa w regionie, zwłaszcza wobec zbliżających się rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2017. Zdaniem szefa łotewskiego rządu, zaproszeni na to wydarzenie obserwatorzy „nie mają pełnego dostępu do terenu ćwiczeń”, wobec czego „przejrzystość” tego wydarzenia nie spełnia oczekiwań innych państw.

Również premier premier Skvernelis nawiązał do ćwiczeń Zapad 2017, które mają się odbyć w dniach 14-20 września. „Obserwujemy przygotowania i cieszymy się, że sojusznicy z NATO wdrożyli ważne środki odstraszające. Dziękuję Polsce za udział w podnoszeniu bezpieczeństwa całego regionu Bałtyku i udziału w regionalnych ćwiczeniach i regionalnych misjach patrolowych” – powiedział szef litewskiego rządu na wspólnej konferencji prasowej.

Sekretarz generalny NATO rozpoczyna dziś wizytę w Polsce

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się dziś (24 sierpnia) w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, a dzień później – z premier Beatą Szydło. Natomiast z szefem MON Antonim Macierewiczem spotka się również w piątek – w Orzyszu.
 

Wizyta sekretarza generalnego …

W jego ocenie UE powinna poważniej zaangażować się w kwestie obronności Wspólnoty. Według szefa litewskiego rządu, „UE powinna mieć więcej odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa i obronności”. „Mamy nadzieje, że nasze kraje (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia) będą uczestniczyć w tego typu europejskich inicjatywach” – dodał Skvernelis.

Cyberbepieczeństwo

„Polska widzi potrzebę zacienienia współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa cyfrowego na forum UE, NATO i w wymiarze regionalnym” –  podkreśliła szefowa rządu. Wyraziła przy tym przekonanie, że najbliższy (wrześniowy) unijny szczyt cyfrowy w Tallinie będzie okazją do rozmów o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania dezinformacji.

Streżyńska: Cyberbezpieczeństwo to dla rządu priorytet

O znaczeniu cyberbezpieczeństwa minister Streżyńska, mówiła podając przykłady ostatnich ataków na strony internetowe ministerstwa obrony narodowej Finlandii czy informacje o prawdopodobnym ujawnieniu danych osobowych 59 mln obywateli tureckich.Minister Streżyńska w swojej wypowiedzi przypomniała, że opublikowane dotychczas …

Premier Łotwy zwrócił natomiast uwagę na coraz pilniejszą konieczność uwzględniania zagrożeń o charakterze hybrydowym i cyberataków. „Jesteśmy przedmiotem agresywnej propagandy rosyjskiej, fake newsów, dezinformacji. Prowadzone są cyberataki, podejmowane są również próby zmiany poglądów i postaw naszych obywateli” – mówił Kučinskis.

Pracownicy delegowani

Beata Szydło przekazała, że wtorkowe rozmowy w Warszawie dotyczyły również spraw znajdujących się na agendzie UE, m. in. negocjowanych obecnie zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników. „Z niepokojem obserwujemy tendencje do podważania fundamentów Unii, jakim są cztery swobody jednolitego rynku” – oświadczyła polska premier. „Liczymy, że w kwestii rewizji dyrektywy w sprawach delegowania pracowników uda się osiągnąć, także dzięki zaangażowaniu prezydencji estońskiej, kompromis uwzględniający interesy przedsiębiorców z naszego regionu” – dodała.

Macron w Austrii o „zdradzie europejskiego ducha”

Unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych jest zdradą europejskiego ducha – oznajmił 23 sierpnia w Salzburgu prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego trwająca do piątku podróż po centralnej i wschodniej Europie ma przekonać partnerów do zaostrzenia przepisów unijnych ws. praw delegowanych pracowników.
 
Przyjazd do …

Szefowa rządu wyraziła przekonanie, że „wspólnie będziemy dążyć do zagwarantowania przejrzystości i łatwego stosowania nowych reguł i zapewniła, że jednym z priorytetów pozostaje „niezmiennie” sektor transportu drogowego. „Opowiadamy się za jego jak najszerszym wyłączeniem spod reguł delegowania pracowników ze względu na szczególny charakter operacji transportowych” – podkreśliła. „Nie zgodzimy się na wprowadzenie zasad, które w praktyce oznaczałyby wyeliminowanie ze wspólnego rynku przewoźników z państw naszego regionu” – zapewniła Szydło.

Również premier Litwy jest zdania, że nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych – nie mogą odnosić się do sektora transportowego. „Nie będziemy się zgadzać na jednostronne inicjatywy czy propozycje w obszarze transportu” – podkreślił Skvernelis.

Wschodnie sąsiedztwo UE

Przedmiotem rozmów państw bałtyckich i Polski było również wschodnie sąsiedztwo UE w związku z listopadowym szczytem Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

Perspektywa członkostwa w Unii dla państw Partnerstwa Wschodniego?

Szefowie MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej uznali wczoraj (12 kwietnia) w Warszawie, że już w listopadzie UE powinna przedstawić państwom Partnerstwa Wschodniego „perspektywę europejską”. Za tym, by państwom Partnerstwa udostępnić drogę do „wielkiej europejskiej wspólnoty” opowiedział się również prezydent Andrzej Duda, który przyjął szefów delegacji państw V4 i Partnerstwa Wschodniego.

„Podzielamy opinie, że Partnerstwu trzeba nadać sprecyzowaną wizję polityczną i konkretne cele do osiągnięcia w najbliżej przyszłości” – poinformowała szefowa polskiego rządu podkreślając, że szczególnie ważne jest teraz zarówno zapewnienie Europie bezpieczeństwa, jak i rozwoju gospodarczego. „Podzielamy pogląd, że wzrost konkurencyjności wymaga budowy otwartej i innowacyjnej gospodarki przy jednoczesnym usuwaniu barier na jednolitym rynku” – powiedziała. Premier Szydło dodała, że podczas spotkania uzgodniono wspólne stanowisko dotyczące Partnerstwa Wschodniego przed zbliżającym się szczytem i spójne stanowisko ws. kolejnej perspektywy finansowej UE (po roku 2020).

Wystąpienie premier Szydło po konsultacjach z Litwą, Łotwą i Estonią w Warszawie TUTAJ