REACT-EU: Parlament Europejski zatwierdza miliardy euro pomocy dla regionów na walkę ze skutkami pandemii

Parlament Europejski, REAC-EU, pandemia, koronawirus, COVID-19, kyzys gospodarczy

Działania objęte REACT-EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną. Środki finansowe można wykorzystywać do końca 2023 r. Na zdjęciu przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. / Foto via twitter [@EP_President]

Parlament Europejski zatwierdził dodatkową pomoc dla regionów UE, która ma wesprzeć je w reagowaniu na społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19. Środki mają zostać wydatkowane do 2023 r.

 

 

Jak wynika z komunikatu Parlamentu Europejskiego pomoc będzie udzielana za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych. Na 2021 r. przeznaczono kwotę 37,5 mld euro, zaś na 2022 r. – 10 mld euro.

Działania objęte REACT-EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną. Środki finansowe można wykorzystywać do końca 2023 r.

Parlament Europejski i reprezentująca Radę prezydencja niemiecka osiągnęły wstępne porozumienie ws. wsparcia finansowego w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w listopadzie br., ale wymaga ona zatwierdzenia przez PE i Radę w głosowaniu.

„REACT-EU kluczowy dla przezwyciężenia skutków pandemii”

Państwa UE będą mogły przeznaczyć część środków na Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także programy transgraniczne (Interreg). Inwestycje będą realizowane głównie w sektorach najbardziej dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii.

Środki zostaną przydzielone przy udziale władz lokalnych i regionalnych, a także odpowiednich organów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i partnerów społecznych.

REACT-EU jest dodatkiem do polityki spójności UE. Ma finansować wydatki związane ze służbą zdrowia i wykorzystaniem infrastruktury zdrowotnej poczynione od 2020. Jako instrument nadzwyczajny, wymagający wspólnego zadłużenia państw UE, na jego działanie muszą zgodzić się wszystkie kraje członkowskie – stąd konieczność zatwierdzenia przez Radę.

Komisja Europejska podkreśla, że zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących trzech latach dla naprawy europejskich gospodarek dotkniętych skutkami kryzysu pandemii koronawirusa, podkreśliła na listopadowej konferencji prasowej po osiągnięciu porozumienia politycznego komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Decyzja w sprawie zasobów własnych, która umożliwiłaby Komisji zaciąganie pożyczek na sfinansowanie Funduszu Odbudowy UE (NextGenerationEU), musi również zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

W 2021 r. najwięcej z programu REACT-EU otrzymają:

Włochy – 11,348 mld euro w cenach bieżących (10,693 mld euro w cenach z 2018 r.) oraz Hiszpania – 10,898 mld euro w cenach bieżących (10,269 mld euro w cenach z 2018 r.). Polska otrzyma 1,651 mld euro (1,556 mld w cenach z 2018 r.).

 

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.