Prawie miliard euro z budżetu UE na projekty w Polsce

Autostrady, fot.: Nick Fewings/Unsplash

Autostrady, fot.: Nick Fewings/Unsplash

Prawie miliard euro trafi na sfinansowanie 11 projektów w Polsce – zdecydowała wczoraj Komisja Europejska. Fundusze z polityki spójności zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg, inwestycje w polskich portach; trafią także do dwóch szpitali.

 

Dofinansowanie 25 projektów w 10 państwach

KE podjęła we wtorek (2 kwietnia) decyzję ws. dofinansowania w ramach polityki spójności 25 projektów w dziedzinie zdrowia, ITC (od ang. information and communication), energii, środowiska, badań i transportu w 10 państwach członkowskich (w Polsce, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Grecji, Portugalii i Rumunii oraz na Węgrzech, Malcie i we Włoszech). Wartość tych inwestycji szacowana jest na około 8 mld euro, a dofinansowanie z unijnego budżetu – połowę (4 mld euro).

“Każdy z tych 25 projektów ilustruje, w jaki sposób UE działa, aby poprawić codzienne życie naszych obywateli, na przykład przez zapewnienie lepszej jakości wody pitnej, szybszego transportu kolejowego czy dostępu do nowoczesnych szpitali” – zwróciła uwagę na konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

Podkreśliła, że w obecnej perspektywie finansowej na 258 dużych projektów infrastrukturalnych z unijnych funduszy przeznaczono już 32 mld euro. “Można powiedzieć, że projekty te są ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – przyznała komisarz.

PE sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021-2027. Nie chcą także uzależniania funduszy od krajowych celów gospodarczych.
 

Parlament przyjął uproszczone przepisy …

Duże projekty infrastrukturalne to te, w które z funduszy polityki spójności pochodzi ponad 50 mln euro (75 mln w przypadku projektów transportowych). Ze względu na ich skalę, ocenia je KE, która potem wydaje decyzję ws. przyznania dofinansowania na realizację.

Unijne wsparcie dla projektów w Polsce

Przyznane Polsce pieniądze z polityki spójności mają tym razem służyć  poprawie opieki zdrowotnej i jakości sieci połączeń – infrastruktury wodnej, kolejowej i drogowej w naszym kraju. “W Polsce mamy ważne projekty drogowe, pogłębienie podejścia dla promów w Porcie Gdynia, budowę siedmiu dróg ekspresowych, w tym sekcji Warszawa – Grójec” – wyliczała Crețu.

Łączna wartość 11 polskich projektów wynosi 2,8 mld euro, z czego prawie 960 mln euro będzie pochodzić z funduszy spójności.

Gdzie najwięcej projektów w ramach polityki spójności w Polsce?

W połowie ubiegłego roku we wszystkich gminach w Polsce realizowane były projekty w ramach polityki spójności o łącznej wartości prawie 186,4 mld złotych. W zestawieniu ujęto również miasta na prawach powiatu. Najwięcej projektów realizowanych było w Warszawie.
 

Dane

Inwestycje w polskie drogi

KE poinformowała wczoraj, że unijne fundusze trafią m.in. na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa–Grójec (129 mln euro), autostrady A2 między południową obwodnicą Warszawy a Mińskiem Mazowieckim (ponad 78 mln euro), odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku prowadzącego do granicy czeskiej (105 mln euro) oraz odcinka obwodnicy Olsztyna (87 mln euro). Wszystkie te projekty wchodzą w skład transeuropejskiej sieci transportowej.

Pomoc dla szpitali

W komunikacie Komisji podano również, że 61 mln euro przeznaczonych zostanie na sprzęt dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ma z niego korzystać ponad 3,3 miliona mieszkańców województwa małopolskiego), a 56 mln euro  – na budowę nowego kompleksu szpitalnego dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (ma ono prowadzić szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci oraz powiększyć swoje oddziały ortopedii, traumatologii i rehabilitacji, co będzie wymagać rozbudowy infrastruktury i zakupu nowego sprzętu).

Więcej pieniędzy z polityki spójności po 2020 r. na służbę zdrowia

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.
 

Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś …

Wsparcie dla kolei

Według komunikatu KE 126 mln euro trafi na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej główne miasta województwa zachodniopomorskiego, w tym Stargard, Police i Gryfino (z nowych połączeń będzie mogło korzystać 687 tys. mieszkańców). Ponadto 39 mln euro ma pomóc w zakupie 16 elektrycznych pociągów dla aglomeracji warszawskiej, a prawie 58 mln euro w modernizacji 152 wagonów pasażerskich i zakupie 20 lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity.

Inwestycje portowe

Z komunikatu KE wynika ponadto, że kwotą 155 mln euro z funduszy spójności wsparte zostaną inwestycje służące zwiększenie bezpieczeństwa operacji w Porcie Gdańsk (modernizację układu falochronów). Natomiast na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w Porcie Gdynia (rozbudowę i modernizację nabrzeża i budowli hydrotechnicznych) ma trafić prawie 65 mln euro.

Zgoda Brukseli na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu

Komisja Europejska zgodziła się na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, który funkcjonuje od końca 2015 roku. Dzięki temu zdolności polskiego gazoportu do przyjmowania skroplonego gazu zwiększą się z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych rocznie.
 

Jednak największym gazoportem na Bałtyku (mniej …