Prawie 330 mln euro z Funduszu Spójności na inwestycje transportowe w Szczecinie

Tramwaj w Szczecinie, źródło: Wikipedia, fot. Szczecinolog (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, zdjęcie bez edycji)

Tramwaj w Szczecinie, źródło: Wikipedia, fot. Szczecinolog (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, zdjęcie bez edycji)

327 mln euro zostanie przeznaczone na dwa projekty transportowe realizowane w Szczecinie oraz w jego okolicach. Pierwszy dotyczy komunikacji publicznej w samym mieście, zaś drugi modernizacji drogi wodnej do Świnoujścia.

 

Na przebudowę i modernizację torowisk tramwajowych w Szczecinie przeznaczonych zostanie 40 mln euro. Unowocześniona ma być także inna infrastruktura. Dzięki realizacji projektu przystanki i ich okolice mają zostać przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki unowocześnieniu torów zmniejszy się poziom emitowanych przez tramwaje drgań, co przełożyć ma się na istotne zmniejszenie generowanego przez nie hałasu. Przebudowa przystanków i dojść do nich ma natomiast przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pasażerów.

Dodatkowo system komunikacji tramwajowej ma zostać zintegrowany z systemem wypożyczalni rowerów miejskich tak, aby mieszkańcy miasta oraz turyści mogli sprawnie łączyć przejazd tramwajem z podróżą tanim publicznym rowerem.

Unijne wsparcie dla polskiego transportu, infrastruktury i elektroenergetyki

Prawie 4,5 mld zł z budżetu UE przeznaczono na budowę dworców, drogi S7, modernizację linii kolejowych, rozbudowę Portu Gdynia, a na rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce – kolejne 380 mln zł.

Lepszy transport do Świnoujścia

Drugi ogłoszony przez władze Szczecina oraz Komisję Europejska projekt dotyczy modernizacji drogi wodnej do Świnoujścia. Na realizację tej inwestycji zostanie z Funduszu Spójności przeznaczone 287 mln euro. Dzięki temu poprawić ma się nie tylko szybkość transportu, ale także jego efektywność i wpływ na środowisko naturalne.

Tor wodny ze Szczecina do Świnoujścia to część tzw. sieci bazowej łączącej Bałtyk z Adriatykiem. Jego modernizacja, podobnie jak przebudowa przystanków tramwajowych oraz torowisk w Szczecinie, ma się zakończyć w 2023 r.

Powyższe projekty, według zamierzeń Komisji Europejskiej, przełożą się na znaczną poprawę jakości życia mieszkańców Szczecina i jego okolic. „Mieszkańcy Szczecina już wkrótce odczują poprawę funkcjonowania komunikacji tramwajowej w mieście, co ostatecznie przełoży się na lepszą jakość powietrza. Modernizacja toru wodnego przyniesie natomiast korzyści gospodarcze całemu regionowi” – mówiła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

Fundusze spójności działają, szwankuje komunikacja

Lepsze komunikowanie wpływu funduszy spójności na życie obywateli pozostaje niezwykle ważnym wyzwaniem dla decydentów i organizacji pozarządowych w państwach Unii – pokazuje najnowsze badanie projektu PERCEIVE.
 

Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum uniwersytetów oraz instytutów badawczych i jest oparte na  analizie statystycznej …