Ponad 50 mln euro w ramach polityki spójności na szpital w Toruniu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, źródło: Wikipedia, fot. Mateuszgdynia (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe)

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, źródło: Wikipedia, fot. Mateuszgdynia (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczył 52,7 mln euro na rozbudowę i unowocześnienie największego publicznego szpitala w Toruniu. Dzięki temu nie tylko zwiększą się możliwości tej placówki medycznej, ale także przyspieszone zostanie działanie służb ratowniczych.

 

Dzięki dofinansowaniu w ramach unijnej polityki spójności wybudowana zostania nowa część kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Powstanie m.in. lądowisko dla helikopterów medycznych a szpital powiększy się 254 łóżka dla pacjentów.

W nowym kompleksie funkcjonować będą m.in. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii narządów Ruchu, Pododdział Ginekologiczny Oddziału Klinicznego Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej czy Oddział Neurochirurgii.

Doposażone lub w pełni wyposażone mają być 10 sal Centralnego Bloku Operacyjnego, sala endoskopowa dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej czy Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Dzięki dofinansowaniu z EFRR możliwa będzie centralizacja pewnych usług medycznych. Takie zintegrowane centrum ratunkowo-lecznicze w znaczącym stopniu poprawi z kolei jakość i szybkość udzielania pomocy medycznej mieszkańcom Torunia i okolic.

„Dzięki tej inwestycji w ramach polityki spójności skróci się czas oczekiwania mieszkańców Torunia na leczenie i badania. Pacjenci uzyskają dostęp do usług zdrowotnych wysokiej jakości w obrębie jednego, nowoczesnego kompleksu szpitalnego. To świetny projekt ilustrujący prawdziwy cel polityki spójności, którym jest poprawa jakości życia” – mówiła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

Po zrealizowaniu projektu i zakończeniu wszystkich prac szpital będzie mieścił w sumie 59 specjalistycznych przychodni i wyposażony będzie w sumie w 1050 łóżek dla pacjentów.

Prawie 330 mln euro z Funduszu Spójności na inwestycje transportowe w Szczecinie

327 mln euro zostanie przeznaczone na dwa projekty transportowe realizowane w Szczecinie oraz w jego okolicach. Pierwszy dotyczy komunikacji publicznej w samym mieście, zaś drugi modernizacji drogi wodnej do Świnoujścia.
 

Na przebudowę i modernizację torowisk tramwajowych w Szczecinie przeznaczonych zostanie 40 …