Polska sprawnie wydaje unijne fundusze

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło miir.gov.pl

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło miir.gov.pl

Do końca 2018 roku instytucje zaangażowane w realizację projektów unijnych mają rozdzielić łącznie 70 proc. pieniędzy z polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

 

„Z 330 mld zł dostępnych w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 zakontraktowaliśmy już 67,5 proc. To prawie 223 mld zł, ale są to dane z 16 grudnia br. mam więc nadzieję, że do końca 2018 r. wynik ten jeszcze polepszymy i osiągniemy zakładany na koniec br. poziom 70 proc. środków w już zawartych z beneficjentami umowach” – mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

W poprzednim tygodniu minister Kwieciński uczestniczył w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Minister stwierdził, że przedstawiciele KE po raz pierwszy otwarcie stwierdzili, że Polska doskonale wykorzystuje pieniądze z bieżącej perspektywy finansowej.

Tsipras: Cięcia unijnych funduszy to prezent dla przeciwników UE

Ateny będą sprzeciwiać się proponowanym cięciom polityki rolnej i spójności po roku 2020, ponieważ będzie to „prezent” dla populistycznych sił przeciwko UE – stwierdził grecki premier Alexis Tsipras 13 grudnia na posiedzeniu Rady UE.
 

Podczas dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych …

„Usłyszałem, że jesteśmy wzorem nie tylko dla tzw. nowych krajów UE, ale także dla państw tzw. starej Europy i nie mamy żadnych większych problemów z funduszami europejskimi. A to o tyle istotne dla Komisji i całej polityki spójności, że w okresie 2014-2020 niemal 23,1 proc. środków z tej polityki inwestycyjnej UE trafi do Polski więc wykorzystanie ich przez nas rzutuje na całościową ocenę tej polityki” podkreśla szef ministerstwa inwestycji i rozwoju.

W czerwcu 2019 r. odbędzie się konferencja dla krajów Bałkanów Zachodnich aspirujących do wejścia do UE i wtedy Polska ma podzielić się swoimi doświadczeniami na polu wykorzystania unijnych funduszy w ramach polityki spójności.

Polityka spójności: Obawy Komitetu Regionów w obliczu brexitu

Zdaniem komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Cretu rozwój lokalny jest dla Komisji Europejskiej najważniejszym priorytetem. „Ale jest to rozwój lokalny zaprojektowany przez samych ludzi, mieszkańców, którzy najlepiej znają potrzeby swoich regionów” – podkreśla unijna komisarz.
 

„Działania Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w …