Polityka spójności: Obawy Komitetu Regionów w obliczu brexitu

Siedziba Komitetu Regionów w Brukseli [Flickr/European Committee of the Regions/© European Union/fot. Nuno Rodrigues]

Zdaniem komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Cretu rozwój lokalny jest dla Komisji Europejskiej najważniejszym priorytetem. „Ale jest to rozwój lokalny zaprojektowany przez samych ludzi, mieszkańców, którzy najlepiej znają potrzeby swoich regionów” – podkreśla unijna komisarz.

 

„Działania Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawie przyszłości polityki spójności przyczyniają się do zwiększenia tempa negocjacji. Z zadowoleniem przyjmuję konstruktywne podejście [Komitetu Regionów] dotyczące wniosku Komisji, w szczególności poparcie dla silnej zasady partnerstwa, rozwoju lokalnego i umów partnerstwa we wszystkich państwach członkowskich”- oświadczyła Corina Cretu.

Ze swojej strony KR chce polityki spójności, która nie będzie wykorzystywana jako sankcja ani zachęta do osiągnięcia celów innych niż zrównoważony rozwój.

COP24: Rozpoczęła się ministerialna część Szczytu Klimatycznego

Im bliżej końca 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), tym więcej pojawia się w Katowicach polityków ze świata. Dziś (11 grudnia) rusza tzw. ministerialna część obrad. W stolicy Śląska pojawili się szefowie resortów odpowiedzialnych w …

„Chcemy uproszczenia, ale nie kosztem centralizacji”- zadeklarował Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący KR.

Proponowane dalsze poprawki

W czterech przyjętych opiniach KR zaproponował różne poprawki legislacyjne do wniosków Komisji dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027.Główną troską Komitetu jest zapewnienie prostszych i bardziej elastycznych zasad dla beneficjentów i zarządzających funduszami spójności.

„Istnieje wyraźna potrzeba utrzymania obecnego poziomu stawek współfinansowania dla trzech kategorii regionów, a także siatki bezpieczeństwa na szczeblu regionalnym, w celu uniknięcia nieproporcjonalnych cięć w poszczególnych obszarach objętych pomocą” – zauważył Michael Schneider,przedstawiciel kraju związkowego Saksonia-Anhalt w niemieckim rządzie federalnym.

Nie będzie debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Francji

Europosłowie odrzucili w poniedziałek (10 grudnia) po południu wniosek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, złożony przez europosła Ryszarda Czarneckiego (PiS) o przeprowadzenie debaty na temat sytuacji we Francji.
 

Ryszard Czarnecki, przedstawiając w PE wniosek swojej frakcji dotyczący debaty w sprawie  „kryzysu …

Dodał on, że Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) musi zostać ponownie wprowadzony do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (CPR), „aby zmaksymalizować synergię z innymi funduszami”.

Ponadto regiony i miasta żądają rewizji 46-procentowego cięcia zaproponowanego przez KE dla Funduszu Spójności i zapewnienia stabilnego budżetu dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

„Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych społeczności, koncentracja tematyczna, ogniskująca zasoby EFRR na wybranych celach politycznych, nie powinna działać na poziomie krajowym, zgodnie z propozycją Komisji, ale na szczeblu regionalnym” – podkreślił Michiel Rijsberman  z holenderskiej prowincji Flevoland, odpowiedzialny za EFRR i opiniowanie Funduszu Spójności.

Brexit pozostaje głównym problemem

Podczas czwartkowej debaty z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem UE w sprawie brexitu, przedstawiciele unijnych regionów wyrazili swoje obawy dotyczące wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na rozwój regionalny, mobilność, edukację, transport, rybołówstwo i rynek eksportowy. „Brexit miał i będzie mieć wiele konsekwencji” – zgodził się z tymi obawami Barnier.

Brexit: Głosowanie w Izbie Gmin odłożone

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May odłożyła zaplanowane na dziś (11 grudnia) głosowanie w Izbie Gmin nad projektem umowy określającej warunki brexitu. Szefowa brytyjskiego rządu chce mieć więcej czasu, aby przekonać posłów do poparcia porozumienia. Wszystko wskazywało bowiem, że rząd poniósłby …

Zastrzegł jednak, że umowa brexitowa jest wyważonym dokumentem, choć podkreślił, że ​​brexit to sytuacja, w której wszyscy przegrywają. Nadal jednak respektowane mają być prawa obywateli Wielkiej Brytanii i wszystkich unijnych regionów.

„Umowa finansowa oferuje najlepszy kompromis w skomplikowanych negocjacjach, ale jej wpływ będzie nadal odczuwalny w regionach w UE 27 i Wielkiej Brytanii. Nie będzie zwycięzców w związku z brexitem, a UE musi teraz zrobić wszystko, co w jej mocy, aby złagodzić straty. Zaangażowane muszą być wszystkich szczeble władz” – dodał Karl-Heinz Lambertz.