Podkarpackie wydaje fundusze UE na inwestycje zapewniające lepsze życie

Podkarpacie, źródło: https://strefabiznesu.pl/fundusze-europejskie-podkarpackie-w-scislej-czolowce-wydatkujacych-pieniadze-na-inwestycje-zapewniajace-lepsze-zycie/ar/13480290

Podkarpacie, źródło: https://strefabiznesu.pl/fundusze-europejskie-podkarpackie-w-scislej-czolowce-wydatkujacych-pieniadze-na-inwestycje-zapewniajace-lepsze-zycie/ar/13480290 [Krzysztof Kapica]

This article is part of our special report Polityka spójności rozwija polskie regiony.

Województwo podkarpackie jest wiceliderem pod względem wydatkowania funduszy europejskich przewidzianych na lata 2014-2020 w regionalnym programie operacyjnym, w tym w ramach polityki spójności.

 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego w ramach partnerstwa medialnego z „Polska The Times” dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Polityka spójności ma na celu wyrównywanie dysproporcji w rozwoju i poziomie życia mieszkańców poszczególnych krajów, ale i regionów wewnątrz konkretnych państw.

Zaliczane do tzw. Ściany Wschodniej, uznawanej za tę część Polski, która ma szczególnie dużo do odrobienia zarówno pod względem infrastruktury, jak i konkurencyjności lokalnej gospodarki, Podkarpacie doskonale wykorzystuje szansę do odrobienia tego dystansu.

O ile on jeszcze w ogóle istnieje, bo być może jest to stereotyp, podobnie jak mocno zakotwiczona w opinii publicznej ocena o wielkim poślizgu w wydatkowaniu przez Polskę funduszy europejskich, przyznanych na okres do 2020 r. Owszem, start do wydatkowania środków – zarówno z programów centralnych, jak i programów operacyjnych województw – odbywał się powoli, ale teraz inwestycje związane z poprawą życia Polaków oraz rozwijaniem biznesu idą pełną parą, o czym świadczy choćby poziom tzw. certyfikacji – a mówiąc najprościej: rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

Podkarpackie z wyprzedzeniem w stosunku do kalendarza wydaje „swoje” 2 114,2 mln euro z funduszy europejskich.

Opolskie potrafi najlepiej wydawać pieniądze na rozwój

Opolskie, jak mało który region w Polsce, docenia możliwości, jakie dają fundusze europejskie przeznaczone na politykę spójności. Środki te wydawane są na poprawę życia mieszkańców oraz budowanie konkurencyjnej miejscowej gospodarki w tempie, którego inne województwa mogą pozazdrościć.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego …

Zasada n+3

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że przy wydatkowaniu funduszy europejskich w latach 2014-2020 obowiązuje zasada n+3. Oznacza ona, że beneficjenci – w tym województwa – mają trzy lata na wykorzystanie zarezerwowanych w budżecie dla nich środków na konkretne przedsięwzięcia. Jeśli nie zastosują się do reguły n+3, to środki te przepadają. Obecnie więc tą regułą objęte są pieniądze przeznaczone na pierwsze lata aktualnej perspektywy finansowej, a ich wydatkowanie (podobnie jak funduszy zarezerwowanych dla bieżącego roku) jest starannie monitorowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

Jak się okazuje, nie jest z tym źle. Z danych MIR wynika, że dla 16 regionalnych programów operacyjnych (zarządzane przez województwa) cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 miliarda euro dofinansowania UE. Do 14 sierpnia regiony wystąpiły o refundację 4,2 miliarda euro. Tym samym zrealizowały średnio 96 proc. celu.

Obok województwa opolskiego, które wykonało aż 149 proc. celu n+3 na rok 2018, w gronie liderów jest właśnie woj. podkarpackie (124 proc. celu), wyprzedzając województwa: wielkopolskie, dolnośląskie i pomorskie.

– Bliskie realizacji zasady n+3 jest również województwo lubuskie, które zrealizowało 99 proc. celu. Z kolei najsłabsze wyniki notowane są w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji wynosi odpowiednio 70 proc. i 73 proc. celu n+3 – poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Kujawsko-pomorskie chce przyspieszyć z wydatkowaniem funduszy europejskich

Kujawsko-pomorskie obecnie jest wśród województw, w których fundusze europejskie z budżetu przewidzianego na lata 2014-2020 wydatkowane i rozliczane są najwolniej. Jednak teraz proces wydatkowania środków na poprawę warunków życia mieszkańców i konkurencyjności regionalnej gospodarki ruszył pełną parą.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego …

Odpowiedź na problemy regionalne

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (POWP) na lata 2014-2020 to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające z analizy barier i potencjałów województwa, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Na realizację POWP w tych latach zarezerwowano 2 114,2 mln euro. Kierunki działania formalnie sprecyzowane są w dziesięciu osiach priorytetowych; np. oś szósta – Spójność przestrzenna i społeczna, przewiduje wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu, infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej czy rewitalizację przestrzeni regionalnej.

Mazowsze w czołówce wydawania pieniędzy z Unii Europejskiej

2283 podpisane umowy, 5,44 miliarda złotych przyznanego dofinansowania. Województwo mazowieckie jest w ścisłej czołówce regionów terminowo wydatkujących fundusze europejskie przeznaczone na rozwój regionu i jego gospodarki w ramach tzw. RPO – Regionalnego Programu Operacyjnego.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego …

Dobre tempo wydatkowania funduszy europejskich przez woj. podkarpackie nie jest zresztą niespodzianką. Region ten doskonale poradził sobie z wykorzystaniem funduszy w latach wcześniejszych. Kilkanaście dni temu właśnie podsumowano tamtą perspektywę finansową.

– Z przyjemnością mogę powiedzieć, że Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 został wykonany przez nasze województwo w 100 procentach! – poinformował marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. – To oznacza, że wszystkie środki, jakie zostały nam dane, zostały przekazane do beneficjentów i wpłynęły na rozwój gospodarki i tworzenie miejsc pracy – dodał marszałek.