Nowa polityka spójności jest „tak dobra, jak to tylko możliwe”, ale nie dla Polski

Chorwacja Gabrijela Žalac

Gabrijela Žalac (l), minister rozwoju regionalnego i Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej// MRR Chorwacji

„Nowa polityka regionalna UE jest „zrównoważoną, prostszą i ambitniejszą” propozycją, najlepszą, jaka mogłaby kiedykolwiek zostać osiągnięta w obecnych warunkach – powiedziała komisarz Corina Creţu w czwartek (31 maja) członkom Parlamentu Europejskiego. Ale zgodnie z nowym podziałem środków na politykę spójności do Polski trafi ponad 23 proc. mniej funduszy niż obecnie.

 

Dla Komisji Europejskiej głównym celem jest teraz rozdzielenie jak najsprawiedliwiej” wszystkich dostępnych zasobów dla regionów, zgodnie z ich obecnymi i przyszłymi potrzebami – powiedziała Creţu. Jednak posłowie wyrazili obawy na spotkaniu w sprawie przeklasyfikowania krajów i regionów w odniesieniu do tzw. formuły berlińskiej w zakresie metod obliczania, podkreślając, że spowoduje to znaczną nierównowagę w podziale zasobów. W związku z tym może to prowadzić do nieproporcjonalnego wzrostu gospodarczego między państwami. Do dodatkowych kryteriów podziału środków zostały włączone: bezrobocie wśród młodych, niski poziom szkolnictwa, zmiany klimatyczne oraz przyjmowanie i integracja migrantów.

Budżet UE: Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.

Informacja prasowa

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności.
 

Gospodarka UE przeżywa ożywienie, ale konieczne są dodatkowe wysiłki inwestycyjne w celu …

Cięcia dla Polski

Zmniejszenie środków na politykę spójności ogólnie ma wynieść około 10 proc. Zgodnie z nową propozycją Polska ma otrzymać 64 mld euro z funduszy spójności. W obecnej wieloletniej perspektywie finansowej do Polski w ramach tych funduszy trafia 83 mld euro. Mimo zmian Polska nadal pozostanie jednak największym beneficjentem polityki spójności UE.

„Na pewno się na to nie zgodzimy. Nie tylko my, ale też wszystkie inne kraje” – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Wiceszef MSZ Konrad Szymański także wyraził swoją opinię: „Mamy szeroki obóz państw, które ich nie popierają. Podział środków powinien być uczciwy. Proponowany spadek funduszy dla Polski i innych krajów regionu jest nieakceptowalny”. Eurodeputowany Jan Olbrycht (EPL) podkreślił, że dziesięcioprocentowe cięcia nie mają zastosowania w rzeczywistości, ponieważ niektóre kraje, m. in. Polska, mogą mieć do 23 proc. redukcji swoich funduszy.

Nowa polityka spójności nie tylko dla najbiedniejszych regionów

Nowe wskaźniki w metodologii podziału środków polityki spójności były głównym tematem podczas Rady ds. Ogólnych, która odbyła się wczoraj (12 kwietnia). Unijną pomoc będą otrzymywały nie tylko najbiedniejsze regiony, ale też te, które potrzebują tego z innych powodów.
 
Nierówności regionalne w Europie 
Na …

Uproszczenie polityki spójności

Komisja Europejska twierdzi, że nowa propozycja polityki spójności jest jej uproszczeniem. Jednym z jej celów jest ułatwienie procesu zarówno beneficjentom, jak i ostatecznej realizacji, w celu uzyskania szybszych wyników. Skrócone priorytety mają na celu zwiększenie konkurencyjności i zwalczanie globalizacji. A celem ostatecznym jest wzmocnienie państw członkowskich, by dokonywały odpowiednich inwestycji, pozostawiając im zarazem pole manewru. KE podkreśla, że państwa unijne będą też mogły zdecydować się na przesunięcie części środków w ramach polityki spójności na program InvestEU.

Przed zamknięciem przemówienia Creţu wezwała posłów, by zaczęli domagać się większych wpłat do budżetu UE przez państwa członkowskie, ponieważ potrzeba więcej środków, by pokryć podstawowe priorytety UE.

Bieńkowska: polityka spójności jedyną polityką rozwojową Unii Europejskiej

„Będziemy starać się aby to unikalne, bardzo efektywne narzędzie utrzymać w obecnym kształcie również w kolejnych latach” – dodała w czasie konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyzwań resortu na czas pierwszej polskiej prezydencji.Wiceminister Waldemar Sługocki zwrócił uwagę, że co prawda co …