Morawiecki: Współpraca środkowoeuropejska kołem zamachowym całej UE

Premierzy Polski i Rumunii Mateusz Morawiecki i Viorika Dancila w Bukareszcie, źródło Krystian Maj KPRM

Premierzy Polski i Rumunii Mateusz Morawiecki i Viorika Dancila w Bukareszcie, źródło Krystian Maj KPRM

Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj w Bukareszcie, że zarówno Polska, jak i Rumunia chcą, by współpraca państw Europy środkowej stanowiła “gospodarcze koło zamachowe” całej Unii Europejskiej.

 

W stolicy Rumunii odbyły się w środę (18 września) polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe z udziałem szefów obu rządów Mateusza Morawieckiego i Vioriki Dăncili. Ich program obejmował spotkanie premierów obu państw, trwające równolegle spotkania ministerialne oraz posiedzenie plenarne obu delegacji. Przedmiotem rozmów były  kwestie współpracy regionalnej, bezpieczeństwa, kwestie dwustronne oraz sprawy z bieżącej agendy UE.

Rumunia rozpoczyna prezydencję w UE

Inaugurując pierwszą w historii unijną prezydencję swego kraju szefowa rumuńskiego rządu Viorica Dancila przekonywała, że jej kraj będzie z godnością wypełniał związane z tym obowiązki. Przedstawiciele UE przypominali natomiast władzom w Bukareszcie znaczenie europejskich wartości i praworządności.

Morawiecki: Wymiana środkowo-europejska kołem zamachowym UE

“Polska i Rumunia uzgodniły bardzo daleko idącą współpracę w zakresie podstawowych wyzwań na polu europejskim” – powiedział polski premier po zakończonym spotkaniu. “Omówiliśmy kwestie dotyczące polityki klimatycznej, budżetowej, wspólnej polityki przemysłowej oraz konkurencyjności” – przekazał.

W ocenie szefa polskiego rządu Rumunia jest dobrym krajem partnerskim dla polskiego biznesu. Jak oświadczył “nasz kraj otwiera się na inwestorów z Rumunii, ponieważ chcemy, żeby ta wymiana środkowo-europejska była gospodarczym kołem zamachowym Unii Europejskiej”.

Morawiecki zaznaczył, że Polskę i Rumunię łączą m.in. projekty infrastrukturalne, a oba kraje uzgodniły ponadto bardzo daleko idącą współpracę dotyczącą podstawowych wyzwań na polu europejskim: w polityce klimatycznej, budżetowej, ws. wieloletnich ram finansowych, polityce przemysłowej oraz kwestiach konkurencyjności. Podkreślił również, że partnerstwo z rumuńskim komisarzem ds. transportu jest dla Polski ważne w związku ze zwiększaniem bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Premier przypomniał też, że teka komisarza ds. rolnictwa, którą otrzymała Polska, jest bardzo istotna, ponieważ oba kraje potrzebują działań wyrównujących szanse naszego rolnictwa wobec rolników Zachodniej Europy.

Dăncilă: Rozwinąć współpracę gospodarczą do poziomu tej ws. bezpieczeństwa

Rumuńska premier przekazała na wspólnej konferencji prasowej w Bukareszcie, że w  czasie środowego spotkania w Bukareszcie podkreślono „obiecującą perspektywę współpracy gospodarczej”, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę handlową. „Cieszy nas to, że biznesmeni z Polski zwiększają inwestycje w naszym kraju” – przyznała zwracając uwagę, że również inwestorzy rumuńscy “przejawiają zwiększone zainteresowanie rynkiem polskim”.

Rumunia: Opozycja wciąż odbija się od ściany

Już po raz trzeci w ciągu 18 miesięcy sprawowania rządów w Rumunii przez Viorikę Dăncilę opozycja złożyła wotum nieufności i po raz trzeci nie dojdzie do zmian na stanowisku premiera. Jednak komentując wydarzenia dnia w Parlamencie, szefowa rządu nie wykluczyła …

W ocenie Dăncili możliwe jest zwiększenie współpracy gospodarczej tak, „by doszła ona do poziomu, który mamy w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie współpracujemy na wschodniej flance  NATO”. Szefowa rumuńskiego rządu dodała, że z zadowoleniem przyjęła podpisanie memorandów w dziedzinach, „które mają szczególne znaczenie dla rozwoju naszych krajów”. Wymieniła przy tym m.in. infrastrukturę, transport, energię, komunikację, cyfryzację, przedsiębiorczość i zarządzanie unijnymi funduszami.

Również Viorica Dăncilă poinformowała, że tematem wczorajszych konsultacji była m.in. tematyka europejska. „Chcemy ściśle współpracować na podstawie wizji, stanowisk i podejść, które są zbieżne. Chcemy mieć wspólne podejście do takich tematów jak brexit, wieloletnie ramy finansowe, polityka spójności i wspólna polityka rolna” – oświadczyła rumuńska premier.

Rumunia: Rozpad koalicji. Rząd w kryzysie.

Odmienne wizje odnośnie nominacji kandydata w wyborach prezydenckich leżą u podstaw rozpadu koalicji rządzącej w Rumunii. Liberałowie opuszczają rząd Viorici Dancili. Krajem będzie rządził mniejszościowy gabinet socjaldemokratów (PSD).
 

 

Kto ma szanse pokonać urzędującego prezydenta Klausa Iohannisa (dawniej lider Demokratycznego Forum Niemców w Rumunii) …

Podczas wczorajszych konsultacji podpisane zostały ponadto porozumienia międzyresortowe oraz umowa między Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Akademią Policyjną w Bukareszcie.

W czasie wizyty w Bukareszcie premier Morawiecki spotkał się również z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Ich rozmowa dotyczyła współpracy dwustronnej i regionalnej oraz wspólnych działań w ramach UE i NATO.