Lubuskie wydaje pieniądze na dynamiczny rozwój regionu

Polityka regionalna, źródło: Polska Press

Polityka regionalna, źródło: Polska Press [Mariusz Kapała]

This article is part of our special report Polityka spójności rozwija polskie regiony.

W gronie siedmiu regionów, które nie mają problemów z wydatkowaniem środków zarezerwowanych przez Unię Europejską dla potrzeb polityki spójności jest województwo lubuskie.

 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego w ramach partnerstwa medialnego z „Polska The Times” dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Polityka spójności UE ma na celu wyrównywanie szans na dobre życie i pracę obywateli, niezależnie od regionu kraju czy części Unii, w której żyją. Ponadto – poprawienie konkurencyjności całej wspólnotowej gospodarki, by skuteczniej mogła ona stawiać czoła globalnym graczom gospodarczym: USA, Chinom i innym.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) wnikliwie monitoruje sytuację, bo w odniesieniu do funduszy europejskich zabudżetowanych na lata 2014-2020 obowiązuje zasada n+3. Ujmując rzecz w uproszczeniu, pieniądze rozpisane są na poszczególne lata i jeśli w ciągu kolejnych trzech nie zostaną wydatkowane oraz rozliczone, zostaną utracone. „Prosta sytuacja – kto nie wydaje, ten traci. Naszych województw nie stać na utratę funduszy, ale nie jest jeszcze za późno. Trzeba mocno przyspieszyć” – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Obecnie najszybciej fundusze europejskie rozliczają województwa: opolskie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Najwolniej z kolei – podlaskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Ponad 84 mln euro na modernizację kolei w Świętokrzyskiem

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansuje remont liczącego ponad 100 km odcinka większej trasy prowadzącej z Łodzi do Dębicy. Konkretnie chodzi o fragment linii kolejowej nr 25 między Sandomierzem a Skarżyskiem-Kamienną, leżący w całości na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Jak poinformowała w swoim komunikacie …

Lubuskie na 7. miejscu w kraju

Według MIR na dzień 31 sierpnia 2018 r. województwo lubuskie miało 58 proc. podpisanych umów i jest pod tym względem na siódmym miejscu w kraju. Podobne miejsce region zajmuje pod względem zaawansowania rozliczeń funduszy (13,9 proc.), co mieści się w harmonogramie czasowym; dziewięć województw plasujących się za woj. lubuskim jest wciąż w niedoczasie i to im przede wszystkim grozi utrata środków z funduszy europejskich.

Fundusze unijne to jedno z narzędzi polityki rozwoju, jakie mają do dyspozycji marszałkowie województw. Dane MIR pokazują, że część naszych regionów, które mają opóźnienia w inwestowaniu funduszy unijnych, charakteryzuje się niekorzystnymi danymi makroekonomicznymi.

Nie dotyczy to jednak woj. lubuskiego. „Od dziesięciu lat mamy przewagę eksportu nad importem. PKB wzrosło dwukrotnie z 28 mld zł do ponad 40 mld zł. Bezrobocie spadło o połowę, przeciętne wynagrodzenie wzrosło dwukrotnie. Nasze wskaźniki ekonomiczne szybują” powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Podkarpackie wydaje fundusze UE na inwestycje zapewniające lepsze życie

Województwo podkarpackie jest wiceliderem pod względem wydatkowania funduszy europejskich przewidzianych na lata 2014-2020 w regionalnym programie operacyjnym, w tym w ramach polityki spójności.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego w ramach partnerstwa medialnego z „Polska The Times” dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Polityka …

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 stanowi narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 roku, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. Na jego realizację w latach 2014-2020 zarezerwowano prawie 907 mln euro.

Podróż w głąb polityki spójności UE

Polityka spójności wspiera rozwój europejskich regionów pozostających w tyle oraz zachęca do innowacji i przedsiębiorczości w lepiej rozwiniętych częściach Unii Europejskiej.

Wzrost poziomu życia

Co ważne, niedawno Komisja Europejska oceniła efektywność wdrażania funduszy europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na 136 proc.

„Mam nadzieję, że ocena dla obecnego RPO, w tym okresie programowania, będzie podobna”  – powiedziała marszałek województwa lubuskiego. „To wszystko przełoży się na jakość życia naszych mieszkańców”.

„Powstały nowe firmy, nowe miejsca pracy, nowe kilometry dróg, kupiliśmy nowy tabor do transportu publicznego, również ekologicznego. Zrealizowaliśmy projekty, które służą włączeniu społecznemu i cyfrowemu, przeprowadzamy ogromny projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego. Bez tego nie ma rozwoju gospodarczego. Dbamy o zdrowie Lubuszan, budujemy radioterapię w Gorzowie, Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze, kupujemy wysokospecjalistyczny sprzęt dla szpitali”, podkreśla Elżbieta Anna Polak.