Kujawsko-pomorskie chce przyspieszyć z wydatkowaniem funduszy europejskich

Rozwój dróg, źródło: https://strefabiznesu.pl/fundusze-europejskie-kujawskopomorskie-chce-przyspieszyc-z-wydatkowanem-funduszy-na-rozwoj-regionu/ar/13461586

Rozwój dróg, źródło: https://strefabiznesu.pl/fundusze-europejskie-kujawskopomorskie-chce-przyspieszyc-z-wydatkowanem-funduszy-na-rozwoj-regionu/ar/13461586 [Dariusz Bloch]

This article is part of our special report Polityka spójności rozwija polskie regiony.

Kujawsko-pomorskie obecnie jest wśród województw, w których fundusze europejskie z budżetu przewidzianego na lata 2014-2020 wydatkowane i rozliczane są najwolniej. Jednak teraz proces wydatkowania środków na poprawę warunków życia mieszkańców i konkurencyjności regionalnej gospodarki ruszył pełną parą.

 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego w ramach partnerstwa medialnego z „Polska The Times” dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Przy wydatkowaniu funduszy europejskich zabudżetowanych na lata 2014-2020 – zarówno w odniesieniu do środków z funduszu spójności jak i pozostałych – obowiązuje reguła, w myśl której pieniądze są „rozpisane” na kolejne lata i aby nie przepadły muszą być wydane oraz rozliczone w ciągu następnych kolejnych trzech lat. Ponieważ przez pierwsze lata tej perspektywy finansowej tempo inwestycji finansowanych z funduszy europejskich było w całej Polsce dość słabe, eksperci alarmowali o niebezpieczeństwie utraty znacznej części pieniędzy przeznaczonych dla naszego kraju, teraz zaś wydatkowanie środków jest tym staranniej monitorowane.

Polsce "stuknęło" 200 mld z funduszy na politykę spójności

Najnowsze dane na temat wykorzystania środków przyznanych Polsce w ramach polityki spójności opublikowała Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIIR). Chodzi o okres finansowania na lata 2014-2020. Udało się już wykorzystać prawie 60 proc. przyznanych Polsce środków.
 
Licząc do 31 lipca 2018 r. …

Zróżnicowanie wydatkowania funduszy w regionach

Okazuje się przy tym, że nie jest tak źle, jak wieszczono. Z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do 14 sierpnia 2018 r. regiony wystąpiły o refundację 4,2 mld euro. Wprawdzie do zadeklarowania pozostaje wciąż 433,8 mln euro, ale na przestrzeni kolejnych czterech miesięcy nie powinno być z tym problemu. Niepokoić może jedynie to, że certyfikowanie wydatków jest bardzo zróżnicowane w regionach.

– O ile odsetek rozliczonych funduszy dla wszystkich województw jest niezły, o tyle pomiędzy poszczególnymi województwami występują bardzo duże różnice. Województwa: opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie oraz mazowieckie osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku. Bliskie celu jest również województwo lubuskie. Z kolei najsłabsze wyniki notowane są w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji wynosi odpowiednio 70 proc. i 73 proc. celu – ocenił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Mazowsze w czołówce wydawania pieniędzy z Unii Europejskiej

2283 podpisane umowy, 5,44 miliarda złotych przyznanego dofinansowania. Województwo mazowieckie jest w ścisłej czołówce regionów terminowo wydatkujących fundusze europejskie przeznaczone na rozwój regionu i jego gospodarki w ramach tzw. RPO – Regionalnego Programu Operacyjnego.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego …

Województwo kujawsko-pomorskie znowu prymusem?

W województwie kujawsko-pomorskim nikt nawet nie dopuszcza myśli o utracie choćby jednego euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W Bydgoszczy szczycą się tym, że program ten był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych wszystkich polskich województw, który przeszedł procedurę w Brukseli. To, że jako pierwszy, już 16 grudnia 2014 r., zyskał pełną akceptację Komisji Europejskiej, świadczy o jego dobrym przygotowaniu. Dlatego na mecie region chce być prymusem, podobnie jak było to w przypadku wydatkowania funduszy europejskich z poprzedniego okresu – lat 2007-2013. W ocenie Komisji Europejskiej bowiem kujawsko-pomorski RPO był jedynym polskim programem, co do którego nie było żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej kontrolujących prawidłowość wydawania środków. Z tego też po części względu region ma w latach 2014-2020 do wydania 2,23 mld euro, co stanowi niemal podwojenie funduszy w stosunku do tego, czym dysponował w poprzedniej perspektywie. Prawie trzy czwarte z tych pieniędzy przeznaczone zostanie na realizowanie celów polityki spójności. Środki w ramach całego programu zostały podzielone na 11 tzw. osi priorytetowych – odpowiadających najważniejszym dziedzinom życia społecznego regionu; np. na spójność wewnętrzną i dostępność zewnętrzną regionu – prawie 206 mln euro.

411 mln euro na rozbudowę kolei miejskiej w Łodzi

Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu w ramach Funduszu Spójności 411 mln euro na budowę podziemnego łącznika kolejowego między dwiema istniejącymi już stacjami – Łodzią Fabryczną a Łodzią Kaliską. Powstać ma także łącznik do kolejnej stacji – Łódź Żabieniec.
 
Łódź to trzecie …

– Dzięki współpracy z Komisją Europejską nasz region się rozwija, jego mieszkańcy się bogacą, jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej zintegrowanym i solidarnym. To jest właśnie cel, który realizujemy dzięki naszej niepodległości – powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Potwierdzają to sami mieszkańcy regionu. Z badania przeprowadzonego wśród nich przez pracownię Re-Source wynika, iż wśród zmian, które dostrzegają dzięki wydatkowaniu funduszy europejskich, 93,6 proc. widzi rozwój sieci drogowej, a 91 proc. poprawę jakości dróg. Kolejne najczęściej pojawiające się odpowiedzi to większa dbałość o jakość środowiska naturalnego (85,9 proc.), poprawa estetyki otoczenia (83,3 proc.) oraz rozwój zaplecza turystycznego i sportowego (79,5 proc.).