Kraje regionu uratują Morze Bałtyckie?

Morze Bałtyckie, Komisja Europejska, Unia Europejska, Polska

Ministrowie rybołówstwa, rolnictwa i środowiska bałtyckich państw członkowskich po raz pierwszy wspólnie zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. / Foto via twitter [@CBSSsecretariat]

Na konferencji Our Baltic Conference, zorganizowanej pod auspicjami komisarza Virginijusa Sinkevičiusa, ministrowie rybołówstwa, rolnictwa i środowiska bałtyckich państw członkowskich po raz pierwszy wspólnie zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.

 

 

Deklarację podpisali w poniedziałek (28 września) ministrowie środowiska, rolnictwa i rybołówstwa Finlandii, Szwecji, Danii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec.

Zielony Ład w praktyce

Inicjatywa jest próbą przełożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu na konkretne zobowiązania w celu oczyszczenia i przywrócenia naturalnego środowiska Morza Bałtyckiego – jednego z najbardziej zanieczyszczonych akwenów morskich w UE.

Morze Bałtyckie jest poważnie zagrożone takimi problemami, jak utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu oraz ze względu na specyficzne lokalne zjawiska, jak eutrofizacja (proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne), niezrównoważone rybołówstwo, wysoki poziom zanieczyszczeń i zaśmiecenie, zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych.

Wszystkie te problemy są ze sobą powiązane i wpływają negatywnie na życie morskie, uszczuplają zasoby oraz zagrażają źródłom utrzymania i zdrowiu ludzi.

Ile plastiku w dorszu bałtyckim?

Co dziesiąty dorsz i co dwudziesty śledź żyjące w Bałtyku mają w przewodzie pokarmowym maleńkie kawałki plastiku. Naukowcy obawiają się, że substancje chemiczne z plastiku dostają się do jedzonego przez ludzi mięsa ryb.

 
– Kubki, butelki, reklamówki – Daniel Kohnke, rybak …

Ministrowie obiecują działania

W poniedziałek ministrowie zobowiązali się do dalszej koordynacji swoich strategii i pełnego wdrożenia obszernego zbioru przepisów unijnych w celu ograniczenia niszczenia środowiska w regionie Morza Bałtyckiego – od wspólnych przepisów w zakresie wody i azotanów po wspólną politykę rolną i wspólną politykę rybołówstwa.

Deklaracja jest kolejnym etapem wdrażania istniejących przepisów unijnych. Państwa członkowskie zobowiązują się również do osiągnięcia nowych celów zgodnie ze strategią ochrony różnorodności biologicznej i strategią „od pola do stołu”, które zaproponowała w maju Komisja Europejska.

Bliżej rekompensat dla rybaków za zakaz połowu dorsza na wschodnim Bałtyku

Unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa uzgodnili szczegóły pomocy dla rybaków dotkniętych zakazem połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego.

 

Odpowiedzialni za rybołówstwo ministrowie z państw członkowskich w październiku ustalili nowe limity połowowe, które będą obowiązywać od przyszłego roku. Podjęto wówczas …

Bałtyk pod presją

Morze Bałtyckie jest zagrożony pod wieloma względami. Nadmiaru substancji biogennych, które prowadzą do eutrofizacji 97 proc. Morza Bałtyckiego, zanieczyszczeń, utraty i zaburzeń dna morskiego, przełowienia, zakłóceń w sieciach troficznych, odpadów morskich i hałasu podwodnego.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej ma na celu zajęcie się wszystkimi tymi problemami w sposób kompleksowy poprzez tak zwane podejście ekosystemowe, w ramach którego państwa członkowskie UE muszą opracować i wdrożyć strategie morskie, które muszą być także spójne regionalnie.