Komitet Regionów UE broni polityki spójności jako siły napędowej innowacji

Siedziba Komitetu Regionów w Brukseli [Flickr/European Committee of the Regions/© European Union/fot. Nuno Rodrigues]

Wykorzystując środki z funduszy polityki spójności, UE powinna wzmocnić regionalne inwestycje w innowacje, aby móc konkurować z USA i Chinami – podkreślili przywódcy regionalni podczas Europejskiego Szczytu Innowacji w Brukseli.

 

Niedawny raport opublikowany przez Europejski Bank Inwestycyjny alarmował, że „inwestycje w walkę ze zmianami klimatycznymi pozostają nie stoją na zadowalającym poziomie”, a „firmy UE nadal nie przeznaczają wystarczających środków na badania i rozwój”, aby zachować konkurencyjność na skalę światową.

„Jeśli Europa chce być globalnie konkurencyjna w zakresie cyfryzacji, rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony, i tworzyć jednocześnie inkluzyjne społeczeństwo, musi zainwestować. I to mądrze” –  podkreślił wiceprzewodniczący EBI Andrew McDowell.

Polityka spójności UE jest głównym źródłem inwestycji tak w obecnym okresie finansowym (2014-2020),jak i w następnym (2021-2027). Przywódcy regionalni bronili więc roli władz lokalnych w stymulowaniu wzrostu i rozwoju w Europie.

E-zakupy bez barier

W poniedziałek (3 grudnia) w Unii Europejskiej weszły w życie nowe regulacje dotyczące zakazu geoblokowania w sprzedaży internetowej. Internetowi sprzedawcy nie będą mogli odmówić sprzedaży swoich produktów klientom z innych krajów.
 

Geoblokowanie, czyli ograniczanie dostępu kupujących do towarów i usług ze względu …

„Inwestycje w Europie w zasadzie mają się dobrze” – powiedział McDowell. Ostrzegł jednak, że „istnieją luki inwestycyjne w sektorach, których rozwój jest niezbędny, aby stawiać czoła wyzwaniom dnia dzisiejszego i przyszłości”.

Wkład polityki spójności w badania

Globalizacja, automatyzacja, dekarbonizacja, transformacja cyfrowa – te globalne zjawiska mają istotny wpływ na gospodarkę, ponieważ zmuszają przedsiębiorstwa i pracowników do zmian. Wpływ tych przekształceń jest różny w poszczególnych regionach i miastach. Lokalne problemy mają już wymiar globalny, zaś globalne problemy stały się lokalne.

W nawiązaniu do tych wyzwań, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz podkreślił, że podczas gdy ludzie mówią o polityce spójności jako o „tradycyjnej” polityce, tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie.

Bułgaria: centroprawicowa partia GERB prowadzi w sondażach przed wyborami do PE

W nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego konserwatywna partia rządząca może otrzymać prawie 40 proc. głosów. Drugie miejsce w sondażach zajmuje opozycyjna Bułgarska Partia Socjalistyczna. Raport partnera medialnego EURACTIV, Dnevnik.
 

Według sondażu przeprowadzonego przez agencje wyborcze Sova Harris i Afis partia …

„Polityka spójności jest jednym z najważniejszych środków, którymi dysponują regiony, aby dostosować się do globalizacji i pomóc przedsiębiorstwom i obywatelom zrobić to samo,” powiedział Lambertz. „To najważniejsza unijna polityka inwestycyjna, część DNA Unii Europejskiej” – podkreślił.

Jedną z nowości kolejnego długofalowego budżetu UE jest synergia między polityką spójności a narzędziami badawczymi i innowacyjnymi. Ich zadaniem jest bowiem ułatwianie rozdzielania funduszy oraz pomoc regionom we wdrażaniu innowacji.

„Każdy region potrzebuje Polityki Spójności, aby rozwijać swoje możliwości innowacyjne” – powiedział przewodniczący Komitetu Regionów i podkreślił znaczenie utrzymania trzech kategorii regionów – mniej rozwiniętych, rozwijających się i wysoko rozwiniętych. Ma to zapewnić, że ​​fundusze będą dostosowane do różnych szerokiego spektrum potrzeb .

Chociaż regiony europejskie znacznie różnią się między sobą, to charakter wyzwań, przed którymi obecnie stoją, jest taki sam. Dlatego też gubernator Dolnej Austrii, Johanna Mikl-Leitner, podkreśliła wagę włączenia wszystkich regionów do kolejnej unijnej polityki spójności na lata 2021-2027.

Hiszpania: Wiec na rzecz jedności kraju i głodówka katalońskich secesjonistów

Kilka tysięcy osób zjawiło się z hiszpańskimi flagami na manifestacji na rzecz „jedności kraju” w centrum Madrytu. Demonstrację zorganizowały prawicowe organizacje, którym nie podoba się coraz bardziej koncyliacyjna polityka socjalistycznego rządu w stosunku do katalońskich secesjonistów. Tymczasem dwóch uwięzionych liderów …

Nadal jednak potrzeba w tym kierunku wieli starań, ponieważ lepiej rozwinięte regiony zazwyczaj lepiej wykorzystują fundusze UE na wspieranie innowacji.

Konkurencja dla Chin i USA

W obliczu coraz bardziej protekcjonistycznej polityki Chin i Donalda Trumpa, Mikl-Leitner mocno wierzy, że „wciąż potrzebujemy silnej i zjednoczonej Europy. Jeśli nie będziemy trzymać się razem, przegramy”.

W kontekście rewolucji cyfrowej istotną rolę odgrywają zmiany klimatu, zmiany demograficzne i fundusze innowacyjne. Jednak fundusze te mogą być zagrożone, ponieważ Komisja zaproponowała zmniejszenie kolejnego długofalowego budżetu UE.  „Decyzje, które podejmie Europa, będą kształtować przyszłość. Potrzebujemy jasnej strategii, aby zrealizować nasze przyszłe wyzwania, ale też, żeby wiedzieć na czym stoimy.” – powiedziała gubernator.

Francja: Po sobotnich zamieszkach władze rozważają wprowadzenie stanu wyjątkowego

Największe od wielu lat uliczne zamieszki w Paryżu to skutek trwającego już ponad 2 tygodnie protestu tzw. żółtych kamizelek przeciwko podwyżkom akcyzy na paliwa oraz rosnącym kosztom życia. Francuskie władze obawiają się kolejnych rozruchów.
 
W ostatnią sobotę (1 grudnia) protestowało we …

„Nadal potrzebujemy i przez długi czas będziemy potrzebować silnej polityki spójności dla wszystkich regionów” – podkreślił.

Według danych EBI inwestycje UE w badania i innowacje pozostają obecnie na poziomie 2 proc. PKB, podobnie jak w Chinach. W USA jest to natomiast 2,8 proc. „Jeśli UE chce osiągnąć swój cel 3 proc. do 2020 roku, będzie musiała zainwestować dodatkowe 140 miliardów euro rocznie” – zastrzegł bank.

Komisja przedstawiła już swój wniosek w sprawie polityki spójności na lata 2021-2027. Jego głównymi celami są wspieranie innowacji, małych przedsiębiorstw, technologii cyfrowych i modernizacji przemysłu, a także promowanie przejścia na gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Państwa członkowskie rozpoczną dyskusje na temat kolejnego długofalowego budżetu UE w ciągu kolejnych dwóch tygodni podczas zimowego posiedzenia Rady Europejskiej. Chociaż Parlament Europejski i Komisja zwróciły się do europejskich przywódców o wypracowanie porozumienia w sprawie planu finansowego na lata 2021-2027 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju, perspektywa ta nie wydaje się realna do osiągnięcia.

Orban odpowiada na billboard Verhofstadta. Innym billboardem

Rząd Węgier postanowił odpowiedzieć na kampanię, jaką na początku listopada rozpoczął przewodniczący frakcji liberalnej (ALDE) w Parlamencie Europejskiem. Guy Verhofstadt wykupił mobilną reklamę z hasłem skierowanym do węgierskiego premiera. Teraz władze w Budapeszcie zamówiły billboard z wiadomością do Verhofstadta.
 
Lider liberałów …