KE: Ponad miliard złotych wróci do polskiego budżetu

Autostrady, fot.: Nick Fewings/Unsplash

Autostrady, fot.: Nick Fewings/Unsplash

Zgodnie z wydanym wczoraj wyrokiem unijnego sądu Komisja Europejska nakazała spółce Autostrada Wielkopolska zwrot do polskiego budżetu ponad miliarda złotych. Miała je bowiem otrzymać niezgodnie z prawem UE o pomocy publicznej na jednolitym rynku.

 

Resort infrastruktury już zapowiedział, że cała kwota trafi na realizację inwestycji drogowych.

Historia sporu

Spór przed Sądem UE miał związek z umową koncesyjną na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl – Konin, którą w 1997 r. podpisała Autostrada Wielkopolska (AW SA) ze skarbem państwa. W 2014 r. na wniosek Polski KE wszczęła postępowanie wyjaśniające, bo polskie władze domagały się zwrotu rekompensaty wypłacanej od 1 września 2005 do 30 czerwca 2011 r. wynikającej ze zmian wprowadzonych polskiego prawa (po zmianie przepisów samochody ciężarowe z winietami nie musiały płacić za przejazd A2).

Po raz pierwszy KE nakazała Autostradzie Wielkopolskiej (AW SA) zwrot otrzymanych niesłusznie pieniędzy latem 2017 r. Komisja uznała bowiem, że koncesjonariuszowi wypłacono nadmierną rekompensatę. Już jesienią spółka wystąpiła jednak o stwierdzenia nieważności tej decyzji nakazującej Polsce odzyskanie od AW SA 894 mln zł wraz z odsetkami. “Kwota ta na dzień wniesienia skargi (28.11.2017 r.) wynosiła 1,367 mld zł.” – podało ministerstwo infrastruktury w czwartkowym (24 października) komunikacie.

Odzyskane pieniądze mają wrócić na drogi

Wczoraj jednak Sąd UE oddalił skargę Autostrady Wielkopolskiej na decyzję KE uznając, że nie popełniła ona zarzucanych jej przez AW SA uchybień. “Stwierdzenie przez Komisję w zaskarżonej decyzji, że AW SA uzyskała rekompensatę wyższą od należnej było zgodne z prawem, a tymczasowe odzyskanie (na czas do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu) przez władze polskie kwoty nadmiernej rekompensaty było zgodne z prawem” – podkreśliło w tym samym dokumencie ministerstwo infrastruktury.

“Odzyskane środki zasilą konto Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przeznaczone na realizację inwestycji drogowych” – zapewnił resort.

AW SA może jeszcze zaskarżyć ten wyrok do TSUE

Jednak wczorajszy wyrok Sądu UE można jeszcze zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale skarga ta musiałby ograniczać się wyłącznie do kwestii prawnych. W przesłanym TVN24 bis oświadczeniu spółka Autostrada Wielkopolska napisała w czwartek jedynie, że do czasu zapoznania się z pisemnym uzasadnienia wyroku nie komentuje tej kwestii.

Przypomniała jednak przy tym, że w zeszłym roku przekazała na rachunek depozytowy ministerstwa finansów 1,38 miliarda złotych i podkreśliła, że “kwota ta pozostaje w depozycie resortu finansów do chwili wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii związanych z decyzją Komisji Europejskiej”.