KE zatwierdza kolejne Krajowe Plany Odbudowy. Które kraje oczekują już na wypłaty?

KE, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen, Austria, Sebastian Kurz, KPO, Next Generation EU

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zatwierdziła już KPO części krajów UE. Na zdjęciu z kanclerzem Sebastianem Kurzem podczas ogłaszania aprobaty KE dla planu Austrii / Zdjęcie: © European Union 2021, EC - Audiovisual Service. ID: P-051390/00-27 [Dati Bendo]

W czasie swojej podróży po unijnych stolicach Ursula von der Leyen przekazuje kolejnym przywódcom informacje o pozytywnej ocenie KE wobec Krajowych Planów Odbudowy. Jako pierwszy został zatwierdzony plan Portugalii, teraz dołączają do niej następne kraje, które mogą już oczekiwać na wypłatę środków z Funduszu Odbudowy.

 

Przesłanie do Brukseli Krajowego Planu Odbudowy było dla państw UE warunkiem otrzymania środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), służącego odbudowie gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Jako pierwszy w ubiegłym tygodniu Komisja zatwierdziła plan Portugalii. Teraz grono państw, które mają już potwierdzenie pozytywnej oceny KE dla swoich KPO i mogą oczekiwać na pierwsze wypłaty, coraz bardziej się rozszerza.

KE zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy Portugalii. Pierwsze wypłaty w lipcu

Portugalia stała się pierwszym państwem, którego Krajowy Plan Odbudowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej.

17 czerwca: Hiszpania, Grecja

17 czerwca Komisja zatwierdziła plan Hiszpanii, która otrzyma w ramach RRF 69,5 mld euro. 40 proc. z tej sumy władze w Madrycie zobowiązały się przeznaczyć na cele związane z ochroną klimatu, a 28 proc. na transformację cyfrową. Plan uwzględnia też kroki na rzecz przeciwdziałania rozdrobnieniu rynku pracy, wsparcia edukacji, służby zdrowia, a także poprawy zarządzania wodą i odpadami.

„W planie zwrócono szczególną uwagę na tworzenie miejsc pracy i działania na rzecz następnych pokoleń. Przewidziano kroki dla zapobiegania bezrobociu wśród młodych, podnoszenia kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, a także poprawy otoczenia biznesu i administracji publicznej”, ocenił wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. gospodarki służącej ludziom Valdis Dombrovskis.

Tego samego dnia aprobatę KE otrzymał plan Grecji. Ateny otrzymają w ramach instrumentu RRF 17,8 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 12,7 mld euro w formie pożyczek. Na cele związane z klimatem Grecja planuje przeznaczyć 38 proc. przyznanej kwoty, a na cyfryzację – 23 proc.

Jak zwrócił uwagę Dombrovskis, oprócz założeń związanych z energetyką, w tym przede wszystkim wsparcia odnawialnych źródeł energii i przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla miast grecki plan przewiduje działania na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych społeczeństwa, wspieranie prywatnych inwestycji, reformy rynku pracy oraz cyfryzację administracji publicznej i biznesu.

„Grecki plan odbudowy stanowi doskonałą okazję, aby przygotować gospodarkę i społeczeństwo na przyszłość i wprowadzić kraj na drogę zrównoważonego rozwoju”, ocenił łotewski komisarz.

Hiszpania: Rząd ułaskawia katalońskich separatystów

Gest hiszpańskiego rządu wobec Katalończyków ma być zaproszeniem do dialogu, oświadczył premier Pedro Sánchez.

18 czerwca: Luksemburg, Dania

18 czerwca zielone światło otrzymał plan Luksemburga, który otrzyma 93 mln euro. W ramach swojego planu rząd Xaviera Bettela ma przeznaczyć 61 proc. tej kwoty na cele związane z klimatem, a 32 proc. na działania związane z cyfryzacją.

Za szczególnie pozytywny aspekt planu komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni uznał właśnie „zieloną transformację”, a zwłaszcza „wsparcie elektryfikacji transportu i podnoszenie efektywności energetycznej mieszkań”. Docenił też „fakt, że plan zawiera kroki na rzecz dalszego wzmocnienia polityki przeciwdziałania prania pieniędzy”.

Tego samego dnia KE zatwierdziła plan Danii, która w ramach RRF dostanie 1,5 mld euro. 59 proc. tej sumy zostanie przeznaczone na cele klimatyczne, a jedna czwarta na cyfryzację. Ursula von der Leyen pochwaliła duński plan jako „jeden z najlepszych w całej UE”, stwierdzając, że „pełni on ważną rolę w dążeniach Danii i UE do neutralności klimatycznej.

21 czerwca: Austria, Słowacja

W poniedziałek (21 czerwca) pozytywną ocenę KE dostał plan Austrii, której w ramach Funduszu Odbudowy przypadnie 3,5 mld euro. Na cele związane z klimatem rząd Sebastiana Kurza planuje wydać aż 59 proc. tej sumy, a na cyfryzację 53 proc.

Zawierają się w tym plany dotyczące poprawy łączności, ale też cyfryzacji edukacji i usług rządowych oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Plany związane z klimatem obejmują natomiast m.in. dekarbonizację przemysłu na rzecz inwestycji w OZE, ochronę bioróżnorodności i wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Austria już teraz jest prymusem w obszarze transformacji klimatycznej. Kładąc szczególny nacisk na dalsze inwestycje i reformy służące realizacji naszych celów klimatycznych, wysyła ona bardzo ważny sygnał”, oceniła Ursula von der Leyen. Valdis Dombrovskis docenił z kolei plany działań na rzecz zwiększania szans na rynku osób o niższych kwalifikacjach i innym mniej uprzywilejowanym grupom oraz ułatwienia dla kobiet pracujących na pełen etat.

W tym samym dniu Komisja zaaprobowała plan Słowacji, która otrzyma 6,3 mld euro. 43 proc. z tej sumy trafi na działania związane z klimatem, zaś 21 proc. na transformację cyfrową. „Ten ambitny plan zakłada wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, zrównoważony transport i dekarbonizację regionu Górna Nitra. Przewiduje też reformy edukacji i służby zdrowia”, ocenił Paolo Gentiloni.

„Dzięki realizacji założeń planu możliwe będzie osiągnięcie adekwatnej płacy, a jednocześnie zrównoważonego systemu emerytalnego”, stwierdził Włoch.

Nowe unijne sankcje na Białoruś. To Austria wycofała swój sprzeciw

Unijni ministrowie spraw zagranicznych prawdopodobnie dziś wyrażą zgodę dla nałożenia sankcji gospodarczych.

22 czerwca: Łotwa, Niemcy, Włochy

We wtorek ogłoszono natomiast zatwierdzenie planów Łotwy, Niemiec i Włoch. Łotwa, której przypada 1,8 mld euro, ma przeznaczyć 38 proc. z tej sumy na cele klimatyczne, a 21 proc. na cyfryzację. „Plan przewiduje podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprawę łączności i modernizację administracji publicznej, a także reformy edukacji wyższej i służby zdrowia”, wskazał Gentiloni.

Zwrócił też uwagę na znaczenie planowanych inwestycji dla stolicy Łotwy. „Ryga skorzysta na działaniach w obszarze transportu, które uczynią ją miastem bardziej zrównoważonym ekologicznie, przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla inwestorów”, dodał.

Niemcy, które otrzymają w ramach RRF 25,6 mld euro, mają wydać 42 proc. tej kwoty na cele związane z ochroną środowiska, a aż 52 proc. na transformację cyfrową. Cele klimatyczne obejmą w przypadku Niemiec dekarbonizację przemysłu, inwestycje w wodór, zrównoważoną mobilność, renowację budynków mieszkalnych i poprawę efektywności energetycznej. Cyfryzacja obejmie natomiast usługi publiczne (także zdrowotne), kapitał ludzki, a także edukację.

Włochy, którym w ramach RRF przypadnie 68,9 mld euro w grantach i 122,6 mld w pożyczkach, planują przeznaczyć na cele klimatyczne 37 proc. otrzymanej sumy. Cele te wiążą się m.in. z inwestycjami na szeroką skalę w renowację budynków i promowanie OZE, w tym wodoru oraz obniżeniem emisji gazów cieplarnianych z transportu poprzez inwestycje w zrównoważony transport drogowy i kolej.

Jedną czwartą sumy z RRF Włochy mają przeznaczyć na transformację cyfrową, w tym cyfryzację biznesu, administracji publicznej oraz edukacji oraz rozwój sieci szerokopasmowej i 5G.

„Wysiłki na rzecz zapobiegania oszustwom podatkowym i zwiększenia skuteczności wydatków publicznych sprawią, że włoska gospodarka będzie bardziej sprawiedliwa i zrównoważona”, stwierdził Valdis Dombrovskis. Docenił też społeczne aspekty planu, „zwłaszcza inwestycje w mieszkania socjalne, kroki na rzecz wsparcia południowych regionów oraz wsparcie edukacji i rynku pracy”.

Włochy: Ubiegłoroczna rosyjska misja medyczna w Lombardii była akcją wywiadowczą?

Rosyjska misja medyczna przybyła do Lombardii w marcu 2020, gdy na północy Włoch było centrum pandemii COVID-19.

23 czerwca: Francja

Wczoraj (23 czerwca) KE zaaprobowała plan odbudowy Francji, która w ramach RRF otrzyma 39,4 mld euro. 46 proc. tej sumy trafi na cele związane z klimatem, w tym renowację budynków, inwestycje w „czystą” infrastrukturę transportową i pojazdy, dekarbonizację przemysłu, wsparcie „zielonych” technologii, działania na rzecz zachowania różnorodności czy poprawę zarządzania leśnego.

Na działania związane z cyfryzacją Francja planuje przeznaczyć 21 proc. otrzymanej sumy. Plan przewiduje inwestycje w badania naukowe, innowacje, rozwój technologii cyfrowych, cyfryzację administracji publicznej (w tym usług zdrowotnych), przemysłu, edukację cyfrową społeczeństwa, a także działania związane z cyberbezpieczeństwem, tożsamością elektroniczną, a także rozwojem łączności, zwłaszcza na obszarach wiejskich.