DiscoverEU: Darmowe bilety kolejowe dla młodych Europejczyków. 2021 Europejskim Rokiem Kolei

DiscoverEU, Interrail, Unia Europejska, parlament Europejski, Komisja, kolej, Europa, turystyka, pandemia,

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia zaplanowanej przez siebie podróży, podczas której odkryją zalety swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej. / Photo via unsplash.com @sxy_sella [@sxy_sella]

Po przerwie wywoływanej pandemią ponownie wraca program DiscoverEU, który da 60 tys. młodych ludzi szansę na zwiedzenie Europy dzięki bezpłatnym przejazdom kolejowym. To dwukrotnie więcej niż we wcześniejszych edycjach. Szanse na bilety otrzymają aż dwa roczniki nastolatków.

 

 

Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, ogłosiła wznowienie programu na początku tego tygodnia w Parlamencie Europejskim.

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, której pomysłodawcą był Parlament Europejski. Jej celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia podróży pociągiem, podczas której odkryją zalety swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej oraz poznają różnorodność Starego Kontynentu, jak również jego dziedzictwo kulturowe i historię.

UE: Państwa bałtyckie nie ratyfikują Funduszu Odbudowy? Przyczyną spór wokół… inwestycji kolejowej

Według portalu “Politico” przywódcy Estonii, Litwy i Łotwy zapowiedzieli blokadę ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy, jeśli UE nie zgodzi się na dofinansowanie Rail Baltica – inwestycji kolejowej, która ma polepszyć połączenie państw bałtyckich z Europą Zachodnią.

 

 

Trasa linii kolejowej Rail …

DiscoverEU: Kolej dla młodych

Bezpłatne bilety są przydzielane państwom członkowskim na podstawie liczby ludności i mogą o nie ubiegać się osoby, które niedawno skończyły 18 lat.

Ze względu na pandemię i ograniczenia w podróżach w 2020 r., na kolejną edycję programu przeznaczono pulę 60 tys. biletów zamiast 30 tys., jak do tej pory. Osoby, które ukończyły 18-lat w ubiegłym roku także będą mogły ubiegać się o bilet.

W programie będą mogli wziąć udział młodzi z dwóch roczników – 2002 i 2003. Zgłoszenia mają być przyjmowane w październiku, a podróże będą mogły się odbywać w wybranym okresie 30 dni pomiędzy marcem 2022 a marcem 2023.

Ponieważ sytuacja związana z pandemią jest niestabilna, wszyscy podróżni otrzymają wyjątkowo możliwość elastycznych rezerwacji i ubezpieczenie na wypadek nagłych zmian.

Proces aplikacyjny DiscoverEU wymaga od kandydatów odpowiedzi na sześć pytań dotyczących historii i kultury Europy. Odpowiedzi są następnie przeglądane przez urzędników Komisji Europejskiej, którzy wyłaniają zwycięzców.

Kolejne 14,5 tys. młodych ludzi pozna Europę dzięki DiscoverEU

Spośród prawie 80 tys. zgłoszeń wybrano ponad 14,5 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Uczestnicy będą mogli podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r.
 

Druga runda inicjatywy Komisji Europejskiej DiscoverEU przyciągnęła zgłoszenia od prawie 80 …

Jakie zmiany w programie?

Od przyszłego roku DiscoverEU będzie finansowany w ramach programu Erasmus +, a zatem będzie dotyczył także krajów uczestniczących w programie Erasmus + spoza UE. Dzięki integracji z programem Erasmus+, Discover EU będzie musiał spełniać dodatkowe cele, w tym obejmować wymiar edukacyjny.

Oprócz nieformalnego samokształcenia poprzez podróże, agencje narodowe Erasmus+ będą proszone o wdrożenie cyklu edukacyjnego DiscoverEU, który obejmuje trzy elementy:

Spotkanie przed wyjazdem, aby poinformować uczestników o celu DiscoverEU i zachęcić ich do odkrywania nowych miejsc docelowych. Organizacja przynajmniej jednego „spotkania” podróżników w określonej lokalizacji, podczas którego wspólnie wezmą udział w działaniach i wejdą w interakcję z lokalnymi mieszkańcami.

Organizacja co najmniej jednego spotkania koordynacyjnego ze szkołami czy organizacjami młodzieżowymi, które chcą zaangażować się w DiscoverEU.

Dodatkowo, program musi mieć na celu zachęcenie młodych ludzi do odwiedzania mniej znanych miejsc, zwłaszcza w bardziej odległych rejonach Europy, a także instytucji kultury, takich jak muzea regionalne. Oczekuje się, że pomoże to sektorowi kultury odbudować się po kryzysie spowodowanym pandemią.

Ostatnim, nie mniej istotnym celem, jest zapewnienie jak największej liczbie młodych ludzi możliwości podróżowania bez względu na ich sytuację ekonomiczną i społeczną.

Co się stanie z brytyjskimi kolejami w przypadku brexitu?

Brexit brytyjskich kolei trwał dokładnie jeden dzień. Przez tyle czasu przedstawiciele stowarzyszenia RDG (Rail Delivery Group) utrzymywali, że od 1 stycznia 2020 r. opuszczą system Interrail, pozwalający za cenę jednego biletu podróżować po Unii Europejskiej. Powodem miał być rozwód Zjednoczonego …

Europejski Rok Kolei

W tym roku obchodzony jest Europejski Rok Kolei, którego celem jest podkreślenie korzyści płynących z kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu.

DiscoverEU będzie kluczowym elementem wspierającym cele obchodów i zmieniającym podejście młodych ludzi do podróży koleją.

Nowa generacja programów, takich jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności i Kreatywna Europa, mają zachęcać uczestników do korzystania z ekologicznych środków transportu, takich jak podróż koleją. Transport odpowiada za 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednak tylko 0,4 proc. przypada na transport kolejowy.

DiscoverEU przyciągnęło w 2019 r. około 75 tys. zgłoszeń z całej Europy. W 2017 r. europarlamentarzyści zatwierdzili wniosek o przyznanie wszystkim Europejczykom bezpłatnych biletów Interrail w dniu ich 18. urodzin, ale został on odrzucony przez Komisję Europejską, ponieważ uznano, że  kwota 1,6 mld euro na ten cel była zbyt wysoka.

Program DiscoverEU uważany jest za polityczny kompromis między unijnymi instytucjami. Dzięki niemu każdego roku około 30 tys. 18-latków.

 

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.