Gdzie najwięcej projektów w ramach polityki spójności w Polsce?

źródło: MaxPixel

źródło: MaxPixel

W połowie ubiegłego roku we wszystkich gminach w Polsce realizowane były projekty w ramach polityki spójności o łącznej wartości prawie 186,4 mld złotych. W zestawieniu ujęto również miasta na prawach powiatu. Najwięcej projektów realizowanych było w Warszawie.

 

Dane na temat realizowania projektów w ramach polityki spójności w polskich gminach podał Główny Urząd Statystyczny. Według GUS w połowie 2018 r. we wszystkich istniejących wówczas 2478 polskich gminach wartość podpisanych umów dotyczących unijnego dofinansowania (lub przyznanych decyzji o dofinansowaniu) w ramach polityki spójności wyniosła 186 miliardy 393 miliony złotych.

W zestawieniu ujęto jeszcze gminę Ostrowice w powiecie drawskim w zachodniopomorskiem, która od 1 stycznia przestała istnieć. Powodem jest jej niewypłacalność wywołana wielkim zadłużeniem.

Najwięcej w miastach

GUS policzył również miasta na prawach powiatu, dlatego zestawienie otwierają te największe w Polsce. Wartość unijnych projektów w ramach polityki spójności w Warszawie to aż 17 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się Łódź (7,2 mld zł), a na trzecim Kraków (5,1 mld zł). Kolejne miejsca zajęły Poznań (4,3 mld zł), Lublin (4 mld zł), Gdańsk (3,3 mld zł) oraz Wrocław (również 3,3 mld zł).

W 21 miastach realizowane były projekty o łącznej wartości ponad 1 mld złotych. Jedyne miasto wojewódzkie, które nie przekroczyło tego pułapu to Gorzów Wielkopolski z wynikiem 846,4 mln zł. Należy jednak pamiętać o tym, że GUS policzył wszystkie realizowane na terenie danej gminy projekty, nie tylko te samorządowe, ale także krajowe.

PE sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021-2027. Nie chcą także uzależniania funduszy od krajowych celów gospodarczych.
 

Parlament przyjął uproszczone przepisy …

Wielkie inwestycje w Wiązownej

Dlatego właśnie wyżej od Gorzowa Wielkopolskiego znalazła się w rankingu mazowiecka gmina  wiejska Wiązowna, gdzie zrealizowano z funduszy unijnych odcinek drogi ekspresowej S2, co dało tej gminie wynik aż 2,3 mld zł. Wysoko w zestawieniu jest także liczący 50 tys. mieszkańców Racibórz w województwie śląskim, gdzie na rzece Odrze powstaje za kwotę 904 mln zł zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny.

Stawkę zamykają trzy gminy wiejskie położone w łódzkiem – Oporów, Ostrówek oraz Dąbrowice. W żadnej z nich nie zrealizowano projektów na więcej niż 25 tys. zł.

W obecnej perspektywie budżetowej UE na latach 2014-2020 w ramach polityki spójności Polska ma do wydania w sumie 82,5 mld euro.

Więcej pieniędzy z polityki spójności po 2020 r. na służbę zdrowia

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.
 

Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś …