Fundusze spójności działają, szwankuje komunikacja

Polityka spójności

Polityka spójności

Lepsze komunikowanie wpływu funduszy spójności na życie obywateli pozostaje niezwykle ważnym wyzwaniem dla decydentów i organizacji pozarządowych w państwach Unii – pokazuje najnowsze badanie projektu PERCEIVE.

 

Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum uniwersytetów oraz instytutów badawczych i jest oparte na  analizie statystycznej treści, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Jak podkreślają jego autorzy „jedynie opracowanie solidnych i długoterminowych strategii komunikacyjnych może prowadzić do lepszego zrozumienia unijnej polityki spójności”.

Unijne wsparcie dla polskiego transportu, infrastruktury i elektroenergetyki

Prawie 4,5 mld zł z budżetu UE przeznaczono na budowę dworców, drogi S7, modernizację linii kolejowych, rozbudowę Portu Gdynia, a na rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce – kolejne 380 mln zł.

Zdaniem autorów stosowanie tak pomyślanych strategii powinno być kontynuowane nawet po osiągnięciu przez europejskie regiony wyższego poziomu rozwoju, czyli kiedy fundusze strukturalne UE są stopniowo ograniczane. W ten sposób, czytamy w raporcie, „kształtuje się świadomość tego, jakie korzyści przynosi polityka spójności”.

Od spójności do integracji europejskiej

Świadomość ta jest dodatkowo powiązana z lepszym rozumieniem procesu integracji europejskiej oraz podstaw funkcjonowania UE. „Ci, którzy są świadomi istnienia polityki spójności, zazwyczaj w większym stopniu doceniają też ogół polityki rozwojowej UE. A to z kolei sprawia, że czują się bardziej europejscy”- czytamy w opracowaniu.

Na zadowolenie z działań UE realizowanych w ramach polityki spójności znacząco wpływa przede wszystkim wysokość inwestycji w komunikację publiczną. Jednakże „​​obywatele najczęściej zwracają uwagę na osobiste korzyści, które osiągają w wyniku działań UE i nie wiążą ich z szerszym tłem polityki europejskiej” – twierdzą autorzy raportu.

Co trzeba zrobić?

Problemem jest przede wszystkim komunikacja. „Zarówno politycy, jak i badacze powinni mocniej podkreślać wpływ polityki spójności UE na codzienne życie obywateli. Im więcej funduszy przeznaczymy na działania mające na celu wzrost świadomości europejskiej, tym lepsze uzyskamy efekty” – twierdzą autorzy.

Jednak osoby, które korzystają dziś na inwestycjach z funduszu spójności w mniejszym stopniu niż kiedyś, stają się zazwyczaj mniej świadome oferowanych przez nie korzyści. Dlatego autorzy proponują, aby strategie komunikacji na poziomie krajowym obejmowały przede wszystkim „odwoływanie się do możliwości, które oferuje Unia Europejska i pokazanie tego, co dzięki jej funduszom już udało się dokonać”.