Fundusze spójności: Przedstawiciele europejskich samorządów włączają się w negocjacje budżetowe

Komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger. Źródło: Komisja Europejska

Komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger. Źródło: Komisja Europejska

Władze lokalne i regionalne spotkały się pod koniec września z komisarzem UE ds. budżetu Güntherem Oettingerem, aby wyrazić obawy, że środki finansowe na cele spójności prawdopodobnie zostaną zmniejszone w kolejnym długoterminowym budżecie UE z uwagi na brexit i nowe priorytety.

 

„Zasoby na poziomie regionalnym i lokalnym są bardzo ważne, aby złagodzić skutki kryzysu, dlatego ważne jest ich utrzymanie” – powiedział EURACTIV.com przewodniczący Rady Europejskich Gmin i Regionów (CEMR), Stefano Bonaccini.

Walka o fundusze spójności

Według źródeł Komisji, Oettinger podkreślił znaczenie polityki spójności w przyszłości „w celu zmniejszenia różnic między poziomami rozwoju różnych państw członkowskich”. Jednak komisarz ostrzegł również, że „umiarkowane cięcia są nieuniknione” ze względu na brexit.

Prawie dwa miliardy z UE na budowę odcinka trasy S3

Umowę dofinansowania budowy trasy S3 w wysokości prawie 1,9 miliarda złotych podpisano wczoraj (8 października) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowity koszt budowy 67-kilometrowego odcinka wynosi ponad 3,9 miliarda złotych.

Jednak luka budżetowa w tradycyjnych politykach – Wspólnej Polityce Rolnej i spójności – wynika nie tylko z opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii, ale jest również wynikiem wprowadzenia nowych priorytetów, takich jak migracja, bezpieczeństwo i zmiany klimatu. Władze lokalne i regionalne stwierdziły, że chcą również zaangażować się w te nowe priorytety.

„Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, ONZ przyznaje, że w celu wdrożenia niezbędnych środków rząd krajowy może zrealizować tylko jedną trzecią wszystkich zadań, dwie trzecie przeznaczone jest dla władz lokalnych i regionalnych” – wyjaśnił Bonaccini.

„Nie chcemy pieniędzy tak po prostu, ale wystarczających środków na priorytety polityczne, abyśmy mogli je zrealizować” – podkreślił prezydent CEMR. „Wiemy, że istnieją władze lokalne, które nie wydały efektywnie dostępnych zasobów, ale nie może to uzasadniać odebrania środków tym, którym są one naprawdę potrzebne” – powiedział Bonaccini.

V4 zbuduje ekspresową linię kolejową Budapeszt-Bratysława-Brno-Warszawa

Kraje Grupy Wyszehradzkiej ogłosiły w poniedziałek (1 października) plan budowy ekspresowej linii kolejowej między Budapesztem a Warszawą.
 

„Planowana dwutorowa linia pozwoliłaby na podróż pociągiem z prędkością 250 km na godzinę, z przystankami tylko w Budapeszcie, Bratysławie, Brnie i Warszawie” – poinformował …

CEMR przedstawi teraz dokument uzgodniony między wszystkimi członkami organizacji w celu sprecyzowania swoich żądań wobec komisarza Oettingera.

Oettinger wyraził gotowość do podtrzymania dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi wraz z negocjacjami w sprawie budżetu, który prawdopodobnie okaże się trudny, powiedział Bonaccini.

Zwalczanie populizmu

Komisarz Oettinger wezwał władze lokalne i regionalne do walki z populizmem i do mówienia o korzyściach płynących z dalszej integracji z UE.

Polityka spójności rozwija polskie regiony

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych. Najmocniej widać to właśnie, jeśli przyjrzeć się bliżej polityce spójności. Licząc do 31 lipca 2018 r. dofinansowano w Polsce inwestycje w łącznej kwocie 198,6 mld euro, o czym informowało niedawno Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. …

Jednak „jeśli władze lokalne i regionalne uznają, że może brakować środków na rozwiązywanie problemów, może to zwiększyć przepaść między Europą a władzami lokalnymi i obywatelami” – ostrzegł Bonaccini.

„Oettinger powiedział, że jest gotów przyjąć nasze uwagi, a on rzeczywiście był komisarzem zaangażowanym w utrzymanie polityki spójności w nienaruszonym stanie”, powiedział Bonaccini, dodając, że „mamy teraz nadzieję, że można to przełożyć na konkretne działania”.

Państwa członkowskie odpowiedzialne za cięcia

Jeśli chodzi o negocjacje w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, komisarz podkreślił, że „piłka jest teraz po stronie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie”.

W ubiegłym tygodniu Oettinger wygłosił przemówienie na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, którego członkowie ocenili również oczekiwane cięcia na poziomie 7-10 proc. w przypadku funduszy regionalnych.

Via Carpatia ma powstać do 2025 r.

„Via Carpatia jest nazywana głównym szlakiem transportowym w tej części Europy. Wyznaczyliśmy datę 2025 r. na realizację tego korytarza transportowego” – oświadczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 

Słowa ministra padły podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
Kluczowy szlak
Minister …

Komisarz przypomniał, że jego wniosek ma być ambitny, ale także realistyczny, biorąc pod uwagę brak gotowości niektórych państw członkowskich do zwiększenia wkładu krajowego i rekompensowania opuszczenia Zjednoczonego Królestwa oraz inwestowania w nowe priorytety.

Ci, którzy chcą mieć większy budżet, będą musieli naciskać na państwa członkowskie, ostrzegł Oettinger. „Musicie lobbować za czymś bardziej ambitnym w budżecie” – powiedział unijny komisarz.