Estonia, Finlandia i Łotwa połączyły rynki gazowe

Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid podczas symbolicznej ceremonii otwarcia Balticconnectora w grudniu 2019 r. / Zdjęcie via twitter @EleringAS

Dzięki uruchomieniu Balticconnectora z początkiem roku trzy kraje basenu Morza Bałtyckiego utworzyły wspólny rynek gazu. Jednocześnie na Litwie ruszyły prace nad interkonektorem gazowym z Polską.

 

 

Budowę gazociągu łączącego Estonię, Finlandię i Łotwę ukończono jesienią ubiegłego roku. Rurociąg ułożony pod dnem Zatoki Fińskiej umożliwi utworzenie pierwszego w Unii Europejskiej wspólnego rynku gazu państw członkowskich.

Jednocześnie rozpoczynają się prace nad budową drugiego z interkorektorów w regionie łączącego Polskę i Litwę. Inwestycja dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej powstanie on do końca 2021 r.

Nowy gazociąg ma połączyć Izrael i UE

W Atenach podpisano umowę ws. budowy nowego gazociągu, który gaz ze śródziemnomorskich złóż w Izraelu i na Cyprze będzie przesyłał do Grecji i Włoch. To przedsięwzięcie konkurujące z inwestycjami realizowanymi z udziałem Turcji.

 

Gazociąg EastMed (Eastern Mediterranean) ma mieć prawie 2 …

Korzyści ze wspólnego rynku

Uruchomienie Balticconnectora zapewni wszystkim państwom dostęp do infrastruktury przesyłowej gazu bez dodatkowych kosztów. Wspólny rynek przyczyni się także do zmian w strukturze opłat za przepompowywanie gazu, którymi do tej pory byli obciążeni wyłącznie konsumenci.

Jednak sens realizacji podobnych inwestycji nie ogranicza się wyłącznie do rzeczywistych korzyści dla odbiorców błękitnego surowca. To także kwestia realizacji strategii dywersyfikacji dostaw gazu, np. w kontekście uniezależnienia się od Rosji. W ten sposób dzięki oddaniu do użytku dwukierunkowego, liczącego 77 km podmorskiego odcinka gazociągu Finlandia zyska dostęp do podziemnego magazynu w łotewskim Inčukalns.

Budowę Balticconnectora rozpoczęto w 2018 r. Liczy on łącznie ok. 153 km długości. Poza wspomnianym 77 km odcinkiem podmorskim, jest jeszcze 21 km odcinek po stronie fińskiej oraz 55 km po stronie estońskiej. Transfer gazu odbywa się w dwóch kierunkach a dobowa zdolność przesyłu jest szacowana na 7,2 mln metrów sześciennych. Realizacja inwestycji kosztowała 250 mln euro, z czego 75 proc. zostało sfinansowane przez UE.

Szwajcarska spółka zawiesza budowę Nord Stream 2

Szwajcarska spółka AllSeas zawiesza budowę Nord Stream 2. To pierwszy efekt amerykańskich sankcji nałożonych w ubiegłym tygodniu na firmy biorące udział w konstruowaniu gazociągu biegnącego po dnie Bałtyku.

 

AllSeas to spółka zarejestrowana w Szwajcarii, w którą zaangażowany jest także kapitał holenderski. …

Łyżka dziegciu

Zainteresowane kraje podkreślają, że Balticconnector przyniesie korzyści wszystkim odbiorcom gazu ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Stanie się tak dzięki zmniejszeniu kosztów dystrybucji, otwarciu rynku energii krajów nordyckich  dla państw bałtyckich oraz poprzez możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł surowców, jak np. skroplony gaz.

Balticconnector poprawi także zdolności przesyłowe między Estonią i Łotwą oraz Litwą i Polską, co w dłuższej perspektywie ma pozytywnie wpłynąć na integrację z unijnym rynkiem gazu. W fińskich mediach podkreśla się uzależnienie Helsinek od dostaw gazu z Rosji, jednak np. dziennik „Helsingin Sanomat” wskazuje, że wykorzystanie gazu ziemnego w produkcji energii jest stosunkowo niewielkie – poniżej 10 proc. – i głównie w przemyśle przetwórczym.

Gazeta podkreśla jednocześnie, że gaz nie jest paliwem przyszłościowym, a jego zużycie raczej nie wzrośnie w następnych latach z powodu ambitnych celów klimatycznych UE. „Gaz to przecież paliwo kopalne”, a w następnych latach należy spodziewać się dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednak – jak przyznaje gazeta – zaletą gazu pozostaje możliwość jego magazynowania i uzupełniania zasobów energetycznych w nagłych przypadkach.

Rosja wstrzymała tranzyt ropy na Białoruś

Jak poinformował białoruski koncern Biełnaftachim, od 1 stycznia Rosja wstrzymała dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń.

 

 

W informacji udzielonej agencji Interfax-Zachód, przedstawiciel Biełnaftachimu dodał, że rafinerie  w Mozyrzu i Nowopołocku „pracują na najniższym możliwym poziomie technicznym”. To ogromny problem dla Białorusi, ponieważ produkty …

Brakujące ogniwo

Do pełnego zamknięcia systemu w tej części Europy pozostaje wybudowanie interkonektora gazowego łączącego Litwę z Polską (GIPL). Z początkiem roku rozpoczęły się po stronie litewskiej prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, która ma być gotowa do końca przyszłego roku.

Tymczasem odcinek znajdujący się po polskiej stronie od listopada ubiegłego roku posiada już komplet pozwoleń na budowę. Będzie liczył 343 km. Będzie przebiegał przez terytorium trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego, a koniec prac jest przewidywany na 2022 r.

Projekt GIPL uzyskał dofinansowanie z UE w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility). Ma przyczynić się do eliminacji tzw. wysp energetycznych, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej.

USA nie wyklucza dalszych sankcji na rosyjskie gazociągi

To nie koniec działań USA ws. rosyjskich gazociągów. EURACTIV informuje, że Stany Zjednoczone zamierzają nałożyć sankcje na wszystkie nitki sponsorowanego przez Rosję gazociągu Turkish Stream.

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 20 grudnia ur. nałożenie sankcji na dwa rosyjskie rurociągi, które …