EBOiR ostrzega: Brak umowy ws. brexitu uderzy w kraje kandydujące do UE

Siedziba Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, źródło: Flickr/European Bank for Reconstruction and Development

Siedziba Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, źródło: Flickr/European Bank for Reconstruction and Development

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) ocenił w swojej analizie, że jeśli do końca marca przyszłego roku nie uda się wynegocjować i ostatecznie zatwierdzić umowy między Londynem a Brukselą, która określi warunki, na jakich Wielka Brytania opuści Unię Europejską, to sytuacja ta może poważnie zwolnić reformy modernizacyjne i demokratyzujące w państwach, które kandydują do UE.

 

W szczególności wskazano tu na kraje południowo-wschodniej Europy, a przede wszystkim na państwa Bałkanów Zachodnich, takie jak Serbia, Czarnogóra, Albania, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina.

Niekontrolowany brexit zmniejszy atrakcyjność akcesji do UE

Analitycy mieszczącego się w Londynie EBOiR uważają, że brak umowy brexitowej i pozostawiona w związku z tym poważna luka w unijnym budżecie wywołana całkowitym zniknięciem dotychczasowej brytyjskiej składki, mocno odbije się nie tylko na polityce spójności (na czym stracą takie państwa członkowskie UE jak Polska, Czechy czy Węgry), ale także na wielkości powiązanych ze spójnością funduszy strukturalnych dostępnych dziś dla państw kandydujących do UE. „Skumulowany gospodarczy wpływ brexitu bez wynegocjowanej umowy skupi się w szczególności na państwach Europy południowo-wschodniej. Chodzi tu głównie o potencjalne utrudnienia w handlu nie tylko z Wielką Brytanią, ale także wieloma innymi dużymi gospodarkami zachodnioeuropejskimi, zakłócenia w procesie reform przedakcesyjnych do UE czy możliwe cięcia w unijnych funduszach strukturalnych oraz polityce spójności” – przewidują eksperci EBOIR.

Zdaniem autorów tej analizy, za sprawą niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, państwom bałkańskim spadnie motywacja do starań o integrację europejską. „Brexit osłabi też potencjalne zyski gospodarcze z akcesji do struktur europejskich, a przez to zmniejszy atrakcyjność starań o członkostwo w UE” – napisano w dokumencie. Autorzy raportu przekonują, że skutkiem tej sytuacji będzie „spowolnienie procesu reform i działań modernizacyjnych w tych krajach, a to z kolei osłabi w nich wzrost gospodarczy”.

Dlatego, przekonuje EBOiR, jeśli pozostałe 27 państw członkowskich UE nie zdecyduje się podczas negocjacji nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2021-2027 zwiększyć swoich składek do unijnego budżetu, nieuniknione będą nie tylko cięcia w ramach polityki spójności wobec biedniejszych krajów już należących do UE, ale także istotne zredukowanie subwencji strukturalnych dla państw do członkostwa aspirujących lub już negocjujących jego warunki. Eksperci EBOiR szacują owe cięcia na poziomie 10-15 proc.

Czym jest EBOiR?

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został powołany w 1990 r., aby wspierać gospodarki państw, które wyzwoliły się z komunizmu i dominacji ZSRR oraz inicjować wprowadzanie w tych krajach zasad rynkowych. Dziś EBOiR wspiera projekty infrastrukturalne i reformy ekonomiczne w tych europejskich, które wciąż modernizują swoje gospodarki.

Nadzór właścicielski sprawuje dziś nad tą instytucją 67 państw z pięciu kontynentów. Unia Europejska jest aktywna w EBOiR poprzez swoje ramię inwestycyjne, czyli Europejski Bank Inwestycyjny (EIB).

Moscovici: Porozumienie ws. brexitu wciąż bardzo prawdopodobne

Komisarz ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził, że „osiągnięcie porozumienia to wciąż najbardziej prawdopodobny scenariusz zakończenia negocjacji brexitowych”. Jak dodał, uzgodniono już 90 proc. spraw, ale pozostałe 10 proc. to „najtrudniejsze kwestie”.
 
Pierre Moscovici udzielił