Macedonia Płn. skończyła spór z Grecją. Teraz zacznie z Bułgarią?

Zoran Zaew i Boyko Borissov, źródło: Flickr, fot. Rząd Republiki Macedonii Północnej

Zoran Zaew i Boyko Borissov, źródło: Flickr, fot. Rząd Republiki Macedonii Północnej

Premier Bułgarii Bojko Borysow ostrzegł Macedonię Północną przed stosowaniem „antybułgarskiej retoryki”. Wezwał też rząd macedoński do zaprzestania zawłaszczania historii Bułgarii.

 

Chcąc rozwijać dobre relacje zapoczątkowane podpisaniem w 2018 r. układu o dobrym sąsiedztwie, Macedonia Północna i Bułgaria powołały wspólną komisję do pracy nad spornymi kwestiami takimi jak historia, język czy kwestie etniczne. Zgodnie ze sprawozdaniami, komisja poczyniła jednak niewielkie postępy.

Do tej pory Bułgaria była zdecydowanym zwolennikiem integracji europejskiej w regionie Bałkanów Zachodnich. Jednak bułgarskie i macedońskie raporty z ostatnich tygodni ujawniły różnice w interpretacji historii. Spowodowało to zmianę podejścia Sofii do akcesji Macedonii Północnej do struktur unijnych.

Macedonia Północna: Prozachodni kandydat zwyciężył w wyborach prezydenckich

Związany z rządzącymi socjaldemokratami Stewo Pendarowski zostanie według wstępnych wyników nowym prezydentem Macedonii Północnej. Jest już pewne, że wybory będą ważne, ponieważ frekwencja przekroczyła wymagane 40 proc. Głosowanie traktowane było jako sprawdzian poparcia dla socjalistów, którzy doprowadzili do historycznego porozumienia …

Brak efektów w pracach komisji

„Bułgarzy zaczęli narzekać w Brukseli na nieudolną pracę wspólnej komisji, skarżąc się na brak rezultatów… Zakulisowo mówią, że jeśli nie ma postępów w działaniach zespołu to będą blokować przystąpienie Macedonii Północnej do UE” – ujawnił w wywiadzie nowy macedoński prezydent Stevo Pendarovski, ostrzegając przed rosnącym napięciem na linii Skopje-Sofia.

Punktem zapalnym sporu są bohaterowie narodowi. Dragi Georgiev, dyrektor Instytutu Historii Macedonii Północnej i jednocześnie przewodniczący macedońskiej grupy we wspólnej komisji, stwierdził niedawno, że jego państwo nigdy nie uzna Goce Dełczewa, bułgarskiego rewolucjonisty, który walczył na terenach obecnej Macedonii Północnej, za Bułgara.

Do ustaleń ekspertów odniósł się Pendarovski, który zaznaczył w wywiadzie, że uznanie Dełczewa za Bułgara to granica, której Skopje „nie zdecyduje się przekroczyć”. Według Sofii było to agresywne i zaogniające konflikt stwierdzenie. 

Macedonia Płn. coraz bliżej negocjacji akcesyjnych, niepewna sytuacja Albanii

Na jutro (18 czerwca) wyznaczono termin posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych UE (GAC), na którym ma zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Wiele wskazuje na to, że początek rozmów przesunięty zostanie na wrzesień. Wątpliwości …

Opóźnianie negocjacji akcesyjnych

Premier Bułgarii – Bojko Borysow, poproszony przez EURACTIV o komentarz w sprawie otwarcia rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną powiedział, że „to państwo ma wciąż wiele rzeczy do poprawy.” „Przede wszystkim musi skończyć z małostkowością i spieraniem się, o to czy bohaterowie Bałkanów byli Bułgarami czy Macedończykami. Czas dorosnąć” – powiedział Borysow.

Zapytany, czy opóźnienie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych wzmocni siły antyunijne i antyzachodnie w Macedonii Północnej stwierdził, że „Skopje może uważać, że Bułgaria wstrzymuje wszczęcie rozmów akcesyjnych, ale aby się to zmieniło, Macedończycy powinni przystać na kompromis w pracach wspólnej komisji.” „Koniec z antybułgarską retoryką” – podkreślił.

Grecja: Parlament zaakceptował umowę z Macedonią ws. nazwy kraju

Po trzech dniach debaty greccy posłowie ostatecznie zatwierdzili umowę zawartą z Macedonią, na mocy której post-jugosławiańska republika przeistoczy się w Macedonię Północną. Pracom w parlamencie towarzyszyły ostre protesty przeciwników ugody.
 

Debata parlamentarna była tak zażarta, że zaplanowane na wczoraj (24 stycznia) …

Trudna droga do Unii Europejskiej

Macedonia, znana pod tą nazwą od końca II wojny światowej, proklamowała niepodległość znacznie później niż państwo bułgarskie, którego początki sięgają VII wieku. Tuż po ogłoszeniu niezależności od Jugosławii w 1991 r. Republika Macedonii popadła w konflikt z Grecją, która nie uznawała nazwy oraz flagi post-jugosłowiańskiego kraju, powołując się na fakt, że to Ateny są jedynym spadkobiercą starożytnej Macedonii. Z powodu konfliktu o nazwę Grecja przez lata blokowała członkostwo Macedonii w ONZ, UE i NATO.

W związku z osiągnięciem czerwcu 2018 r. historycznego porozumienia w Grecją Macedonia Północna liczyła na postępy w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. 18 czerwca 2019 r. miały rozpocząć się rozmowy akcesyjne, ale ministrom UE nie udało się osiągnąć prozumienia w tej sprawie. Opóźnienie nie trwało długo, bo już 26 czerwca wyrażono warunkową zgodę na rozpoczęcie negocjacji z Macedonią Północną i Albanią. Rozmowy mają zaś ruszyć w czerwcu 2020 r.

Francja i Holandia sprzeciwiły się natychmiastowemu rozpoczęciu negocjacji i wskazały na kilka kluczowych warunków, które muszą zostać spełnione. Kryteria te obejmują reformę sądownictwa, sektora wywiadu, bezpieczeństwa i administracji publicznej oraz przeprowadzenie dochodzenia w sprawie korupcji na wysokim szczeblu.

Macedonia Północna coraz bliżej NATO

Ambasadorowie 29 państw członkowskich NATO podpisali w środę w Brukseli protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu. Protokół muszą teraz ratyfikować parlamenty krajowe wszystkich państw członkowskich.
 

Akcesja Macedonii do NATO stała się możliwa dzięki zakończeniu wieloletniego sporu z Grecją wokół nazwy kraju. …

Przełomowe decyzje

Władze w Skopje pozostają jednak optymistyczne. „Będzie pot, łzy i wiele rozczarowań, ale zwyciężymy!” – napisał na Facebooku Nikola Dimitrov, macedoński minister spraw zagranicznych.

Johannes Hahn, komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych przyznał natomiast, że decyzja o rozpoczęciu rozmów to „przejaw uznania dla rozwoju integracji państw bałkańskich i UE”.

W 2005 r. Macedonia Północna stała się oficjalnym kandydatem do UE, a od 2007 r. jest objęta Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej, który wspiera finansowo oficjalnych kandydatów.

Przystąpienie do struktur unijnych jest określane jako najważniejszy priorytet rządu macedońskiego. Mimo rodzącego się sporu między Macedonią Północną a Bułgarią, która jest członkiem UE od 2007 r., proces akcesji państwa do UE przyspieszył. Rządzący liczą, że uda im się powtórzyć sukces ze stycznia tego roku, kiedy została podjęta decyzja o podpisaniu protokołu akcesyjnego z państwami członkowskimi NATO.

Grecja i Macedonia zacieśniają współpracę

Skopje i Ateny podpisały porozumienie w sprawie stopniowego obniżania kosztów roamingu oraz usunięcia ich całkowicie do 2021 r.
 

Rządy Grecji i Północnej Macedonii ogłosiły we wtorek 19 lutego, że celem porozumienia jest zmniejszenie kosztów jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu turystycznego aż …