Brexit: Zwiększona migracja Brytyjczyków do państw UE po referendum z 2016 r.

Komisja Europejska i rząd Wielkiej Brytanii zadecydowały, że negocjacje nad przyszłą umową handlową będą się toczyć dalej. Źródło: Pixabay/TheDigitalArtist (CC BY 2.0)

Komisja Europejska i rząd Wielkiej Brytanii zadecydowały, że negocjacje nad przyszłą umową handlową będą się toczyć dalej. Źródło: Pixabay/TheDigitalArtist (CC BY 2.0)

Od czasu referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, liczba brytyjskich obywateli emigrujących do innych krajów Wspólnoty wzrosła o 30 proc. Jak wynika z badań, połowa z nich podjęła decyzję o wyjeździe w ciągu 3 miesięcy od głosowania.

 

 

Z analizy zrealizowanej na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Eurostatu wynika, że liczba migrujących z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej w latach 2008-15 wyniosła średnio 56 832 osób rocznie. W latach 2016-18 liczba ta przekroczyła 73 tys.

Wyniki badania mówią również o 500 proc. wzroście liczby osób, które przeprowadziły się, a następnie przyjęły obywatelstwo w jednym z państw UE.

Tylko w Niemczech odnotowano 2 tys. proc. wzrost, a od czasu referendum 31,6 tys. Brytyjczyków stało się obywatelami tego kraju.

Brexit: Dziś czwarta rocznica referendum ws. pozostania Wielkiej Brytanii w UE

Nigel Farage był kluczową postacią kampanii referendalnej na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Ryzyko głównym czynnikiem decyzyjnym

Z badania wynika, że połowa Brytyjczyków zdecydowała się na „szybkie” opuszczenie kraju po ogłoszeniu wyniku głosowania w referendum brexitowym. Autorzy badania twierdzą, że było to związane m.in. „wzrostem impulsywności oraz spontaniczności”. Słowem: decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu UE przyczyniła się do podejmowania ryzykownych decyzji życiowych, jak emigracja z kraju. Autorzy zwracają uwagę na niepewność gospodarczą jako jeden z motorów decyzji o wyjeździe z kraju.

Jeden z respondentów – w cytowanym badaniu – zrezygnował z dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, aby przenieść się ze swoją rodziną do Niemiec. „Nadal nie znalazłem pracy. Nie tak wyobrażałem sobie moją przyszłość. Koszty przeprowadzki i wiele innych wydatków są zawsze trudne do przewidzenia i zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem źle nie oszacowałem związanego z tym ryzyka. Nadal uważam jednak, że korzyści przeważają nad niepewnością, którą sprowadził brexit na moją rodzinę”.

Rozmowy z respondentami potwierdziły skłonność do podejmowania ryzyka po ogłoszeniu wyników referendum: 57 proc. respondentów wyjeżdżających z kraju oświadczyła, że podjęła ryzyko właśnie z tego powodu. Przed głosowaniem w 2016 r. podobne zamiary deklarowało 24 proc. badanych.

Brexit: Dziś szansa na przełamanie impasu między Wielką Brytanią i UE?

Poniedziałkowa wideokonferencja między unijnymi przywódcami a premierem Wielkiej Brytanii stanie się okazją dla przezwyciężenia impasu w negocjacjach.

Brexit jako migracyjna siła napędowa

„Tak dużego wzrostu osób migrujących można się spodziewać w momencie, gdy kraj jest dotknięty poważnym kryzysem gospodarczym lub politycznym”, komentuje Daniel Auer, współautor badania z Berlińskiego Centrum Nauk Społecznych.

Największą stratą dla obywateli brytyjskich jest swoboda przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej oraz praca lub oferowanie usług w innym państwie członkowskim Wspólnoty. Jeżeli obywatele brytyjscy nie przyjmą obywatelstwa w innym kraju UE, nie będą mogli dłużej pracować lub oferować usług na terenie Wspólnoty. Ogranicza to znacząco perspektywy zatrudnienia oraz pobytu.

Daniel Tetlow, współautor badania, powiedział, że „brexit stał się dominującą siłą napędową decydującą o migracji począwszy od 2016 r.”.  A obywatelstwo jest kolejnym dowodem na to, że coraz większa liczba osób podejmuje się wyjazdu, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami brexitu”.

Brexit: Burmistrz Londynu chce przedłużenia okresu przejściowego

Dlaczego zdaniem burmistrza Londynu Wielka Brytania powinna przedłużyć okres przejściowy?

Gdzie najchętniej migrują Brytyjczycy?

Największy skok migracyjny wśród obywateli Zjednoczonego Królestwa nastąpił do Hiszpanii, gdzie mieszka już około 380 tys. Brytyjczyków. Wielu z nich mieszkało w Hiszpanii nie będąc uwzględnionymi w oficjalnych danych imigracyjnych, przy czym w latach 2008-15 średnio tylko 2,3 tys. osób rocznie zarejestrowało się jako osoby migrujące. Po referendum, między 2016 a 2018 r., liczba ta przekroczyła 21 tys.

Drugim najbardziej popularnym kierunkiem jest Francja, która nie wymaga rejestracji obywateli innych państw UE. W latach 2008-2015 liczba rejestracji wyniosła średnio 500 rocznie. Po referendum wzrosła dziesięciokrotnie – w ciągu dwóch kolejnych lat zarejestrowało się 5 tys. Brytyjczyków.

Trzecim wyborem były Niemcy. W 2019 r. zarejestrowano 14,6 tys. Brytyjczyków posiadających podwójne obywatelstwo, w porównaniu do 622 z 2015 r. Łącznie zgłosiło się i otrzymało niemieckie obywatelstwo 31,6 obywateli brytyjskich w ciągu trzech lat od referendum. Oczekuje się, że do końca 2020 r. liczba niemieckich paszportów poszerzy się o kolejne 15 tys.

 

Więcej informacji:

Brexit, Collective Uncertainty and Migration Decisions