Polityka spójności bliższa ludziom

Raluca Ciocia via Euractiv.com

Jak podkreślają uczestnicy zorganizowanej przez EURACTIV i Konferencję Peryferyjnych Regionów Morskich (CPMR) konferencji w Brukseli, polityka spójności jest jednym z najważniejszych, jednak nadal niewystarczająco dobrze znanym narzędziem europejskiej integracji.

 

Uczestnicy debaty wezwali do udoskonalenia komunikacji w celu zwalczania szerzącego się eurosceptycyzmu.

PR-owe problemy polityki spójności

Rozpowszechnianie wiadomości o oczywistych korzyściach płynących z polityki spójności zostało wielce zaniedbane przez unijne instytucje, podczas gdy antyeuropejskie narracje zdobywają coraz większą popularność, nawet w krajach, które najbardziej skorzystały z funduszy strukturalnych.

Modernizowanie przybrzeżnych obszarów miejskich hiszpańskiego miasta Palma de Mallorca, pobudzanie innowacji, pomoc udzielana irlandzkiemu biznesowi w radzeniu sobie ze skutkami Brexitu czy promocja i pomoc w ulepszaniu możliwości korzystania z rowerów we Włoszech to tylko niektóre z działań zaproponowanych w trakcie październikowego forum zajmującego się polityką spójności UE. Większość z nich mogłaby być niemożliwa bez finansowego wsparcia Brukseli.

„Polityka spójności dostarcza wielu praktycznych i odczuwalnych rezultatów, ich problemem jest jednak to, że ludzie o nich nie wiedzą”, zauważa Dana Spinant, dyrektor budżetowy, komunikacyjny i ds. ogólnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej (DG REGIO).

„Kiedy ludzie myślą o Unii Europejskiej, widzą broszury ze skomplikowanymi zasadami. W ich wyobraźni UE to niejasne komisje, długie teksty ze skomplikowanymi aneksami niemającymi nic wspólnego z ich życiem” – dodała Spinant i zaznaczyła, że „komunikacja pomaga ludziom w utożsamianiu się z UE”.

Złożoność funkcjonowania również negatywnie wpływa na odbiór omawianej polityki. Jej zadania, współfinansowane przez Unię Europejską, rozdzielane przez władze centralne państw członkowskich i wdrażane głównie przez władze lokalne, są często przedmiotem rywalizacji dotyczącej przypisania sobie sukcesu danego projektu.

Dotyczy to między innymi milionów euro z unijnych funduszy, które zainwestowano w budowę szkół, szpitali, dróg czy poszerzanie darmowego dostępu do Wi-Fi. Projekty te nadal pozostają mało rozpoznawalne wśród europejskiej opinii publicznej.

Polityka spójności rozwija polskie regiony

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych. Najmocniej widać to właśnie, jeśli przyjrzeć się bliżej polityce spójności. Licząc do 31 lipca 2018 r. dofinansowano w Polsce inwestycje w łącznej kwocie 198,6 mld euro, o czym informowało niedawno Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. …

W poszukiwaniu rozwiązania

Pomimo wielkiego potencjału, polityka spójności pozostaje w cieniu innych europejskich działań, co utrudnia zrozumienie jej wpływu na codzienne życie obywateli Unii Europejskiej. Podczas forum zaproponowano spersonalizowanie jej aktywności – popularyzowanie konkretnych, ludzkich historii z nią związanych oraz podkreślanie najważniejszych jej zasług.

Obywatelski dialog, projekt „UE w moim regionie” i promocja zasad dobrej praktyki to niektóre z prób podejmowanych przez Komisję Europejską, które mają wskazać korzyści płynące z polityki spójności. Nie zawsze jednak przynoszą one pożądane efekty.

I choć potrzeba strategii rozwiązania owych problemów, często najlepszymi ambasadorami polityki spójności są jej beneficjenci. Clemence du Tertre i Cristina Nazzari, uczestnicy wolontariatu w INTERREG, podkreślili ważność promowania takich inicjatyw w szkołach i na uniwersytetach, dodając, że „czasami nie ma lepszego sposobu zdobycia rozgłosu niż opowiadanie w swoim otoczeniu o tym, czego się nauczyło i doświadczyło”.

Fundusze spójności: Przedstawiciele europejskich samorządów włączają się w negocjacje budżetowe

Władze lokalne i regionalne spotkały się pod koniec września z komisarzem UE ds. budżetu Güntherem Oettingerem, aby wyrazić obawy, że środki finansowe na cele spójności prawdopodobnie zostaną zmniejszone w kolejnym długoterminowym budżecie UE z uwagi na brexit i nowe priorytety.
 

„Zasoby …

Inwestowanie w lokalne podejście do solidarności

Zdaniem uczestników dyskusji masowe migracje w kierunku Północnej Europy, motywowane głównie bezrobociem wśród młodych lub chęcią zdobycia lepszej edukacji, udowodniły, że polityka spójności nie osiągnęła jeszcze swojego głównego celu, jakim jest wyrównanie socjalnego i ekonomicznego poziomu w UE.

Według biorącej udział w debacie Monici Barni, reprezentującej region Toskanii, „aby zbudować solidarną Unię Europejską, główny nacisk powinien zostać postawiony na rzeczywiste korzyści płynące z polityki spójności, dlatego też powstają projekty o lokalnym, społeczno-gospodarczym wpływie”.

Cohesion is not a program that you can switch a little bit. It is the main commitment to European treaties

„Polityka spójności ma kluczowe znaczenie. Nie można jej sobie ot tak zmieniać. To w końcu główne zobowiązanie europejskich traktatów. Główne spoiwo integrujące Europę” – oznajmił natomiast Lambert van Nistelrooij, europoseł należący w PE do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Polityka spójności po 2020 r. Komisja Europejska wspiera wysiłki regionów w zakresie innowacji

Informacja prasowa

 
Komisja przedłuża dziś inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. 
 

Wspomniana inicjatywa pomoże regionom rozwinąć, zaktualizować i udoskonalić ich strategie inteligentnej specjalizacji – tj. …