94 mln euro w ramach polityki spójności na infrastrukturę wodną na Mazowszu i energetyczną na Śląsku

Komisarz Corina Creţu, źródło: Flickr/EPP Group

Komisarz Corina Creţu, źródło: Flickr/EPP Group

Dwa polskie projekty inwestycyjne otrzymały w sumie 94 mln dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. To budowa gazociągu w województwie śląskim oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w województwie mazowieckim.

 

51 mln euro zostanie przeznaczonych na budowę gazociągu pomiędzy miejscowościami Tworóg i Tworzeń w województwie śląskim. Będzie to kolejny odcinek korytarza gazowego Północ-Południe, który jest elementem rozbudowanej sieci transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. W sumie w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 przeznaczono już na różne odcinki tego korytarza gazowego prawie 472 mln euro.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu podkreślała w kontekście tej inwestycji przede wszystkim kwestię bezpieczeństwa energetycznego. „Gazociąg ten, dofinansowany ze środków europejskich, będzie kolejną cegiełką w budowie europejskiego rynku energii i kolejnym elementem zapewnienia Polsce bezpiecznych dostaw zrównoważonej energii po przystępnych kosztach” – powiedziała komisarz. Środki na realizację gazociągu Tworóg-Tworzeń pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prawie dwa miliardy z UE na budowę odcinka trasy S3

Umowę dofinansowania budowy trasy S3 w wysokości prawie 1,9 miliarda złotych podpisano wczoraj (8 października) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowity koszt budowy 67-kilometrowego odcinka wynosi ponad 3,9 miliarda złotych.

Nowa kanalizacja w Radomiu

Natomiast na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Radomia w województwie mazowieckim przeznaczone zostaną 43 mln euro z Funduszu Spójności. W tym przypadku komisarz Creţu wskazywała podczas prezentacji projektu na jego potencjalny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców miasta i jego okolic. „Po raz kolejny polityka spójności przynosi namacalne korzyści. Projekt ten przyczyni się do poprawy jakości życia obywateli Polski, zapewniając im dostawy wody lepszej jakości” – podkreśliła.

Zakończenie budowy sieci przewidziano na 2022 r. Wówczas 7 tys. mieszkańców Radomia i jego przedmieść zyska dostęp do nowoczesnej sieci wodociągowej, zaś zmodernizowany system odprowadzania i oczyszczania ścieków obsłuży kolejne 15 tys. osób.

Ponad 84 mln euro na modernizację kolei w Świętokrzyskiem

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansuje remont liczącego ponad 100 km odcinka większej trasy prowadzącej z Łodzi do Dębicy. Konkretnie chodzi o fragment linii kolejowej nr 25 między Sandomierzem a Skarżyskiem-Kamienną, leżący w całości na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Jak poinformowała w swoim komunikacie …