676 mln euro na modernizację polskich dróg i kolei

Lotnisko w Pyrzowicach nieopodal Katowic, źródło: Wikipedia, fot. Frees (CC BY-SA 3.0)

Komisja Europejska zatwierdziła trzy kolejne polskie projekty związane z infrastrukturą transportową. Ich łączna wartość to 676 mln euro. To zarówno regionalne inwestycje na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach, jak i jeden projekt ogólnopolski.

 

Wszystkie te projekty mają obniżyć koszty transportu, poprawić jego bezpieczeństwo, a także skrócić czas przejazdu.

Nowy system zarządzania ruchem

Pierwszy z projektów dotyczy modernizacji krajowego systemu komunikacji kolejowej. To system zarządzający ruchem kolejowym na obszarze całego kraju. Jest on jednak obecnie przestarzały i niekompatybilny z europejskim systemem zarządzania komunikacją kolejową.

Dzięki unijnemu finansowaniu stare technologie kontroli i łączności zostaną zastąpione przez nowoczesne. Zmiany obejmą wszystkie 14 tys. kilometrów polskiej sieci kolejowej. Koszt dofinansowania projektu z unijnego budżetu to ponad 487 mln euro. Wszystko ma być gotowe w lipcu 2023 r.

Prawie miliard euro z budżetu UE na projekty w Polsce

Prawie miliard euro trafi na sfinansowanie 11 projektów w Polsce – zdecydowała wczoraj Komisja Europejska. Fundusze z polityki spójności zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg, inwestycje w polskich portach; trafią także do dwóch szpitali.

Inwestycje kolejowe na Śląsku

Kolejne ponad 177 mln euro przeznaczone zostanie na zmodernizowanie linii kolejowych na Śląsku o łącznej długości 46 kilometrów. Wyremontowane mają zostać także znajdujące się na tym odcinku dworce, perony, wiadukty i mosty kolejowe. Całość ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo wybudowana będzie nowa stacja na międzynarodowym lotnisku w Pyrzowicach niedaleko Katowic. Przywrócone ma dzięki temu zostać kursowanie pociągów na trasie między Tarnowskimi Górami a Zawierciem, a mieszkańcy tych miast będą mogli dotrzeć do lotniska w Pyrzowicach pociągiem. Cała inwestycja ma być ukończona w maju 2022 r.

Gdzie najwięcej projektów w ramach polityki spójności w Polsce?

W połowie ubiegłego roku we wszystkich gminach w Polsce realizowane były projekty w ramach polityki spójności o łącznej wartości prawie 186,4 mld złotych. W zestawieniu ujęto również miasta na prawach powiatu. Najwięcej projektów realizowanych było w Warszawie.
 

Dane

Obwodnica w warmińsko-mazurskiem

Trzeci projekt zrealizowany będzie na Warmii i Mazurach i dotyczyć będzie transportu drogowego. Dzięki kwocie niemal 72 mln euro ma powstać wschodnia obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego, a nowa droga połączy województwo warmińsko-mazurskie z województwem kujawsko-pomorskim. Inwestycja ta ma skrócić czas przejazdu i odciążyć inne połączenia drogowe. Wszystko ma być gotowe w czerwcu 2021 r.

Polska w obecnej wieloletniej perspektywie finansowej UE (tak samo jak w poprzedniej finansowej „siedmiolatce”) jest największym beneficjentem funduszy przyznawanych w ramach polityki spójności. Od naszej akcesji do UE (w maju 2004 r.) wybudowano bądź zmodernizowano już ponad 12,2 tys. kilometrów dróg i autostrad. Według danych Komisji Europejskiej powstało także 151 tys. nowych miejsc pracy, a dostęp do szerokopasmowego internetu uzyskało ponad 9,1 mln osób.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska zapewne pozostanie największym beneficjentem polityki spójności, ale środków tych najprawdopodobniej będzie mniej niż w poprzednich latach. Budżet UE przejdzie bowiem poważne cięcia, które związane są m.in. z brexitem i pojawieniem się tzw. nowych wyzwań, czyli wydatków związanych z bezpieczeństwem czy polityką migracyjną.

PE sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021-2027. Nie chcą także uzależniania funduszy od krajowych celów gospodarczych.
 

Parlament przyjął uproszczone przepisy …