Sieć ponad 200 tys. komputerów będzie pracować dla nauki

Całkowity koszt projektu sięgnie 73 mln euro, a wkład finansowy komisji w ciągu czterech lat ma wynieść 25 mln euro. Pozostałe środki zapewniają źródła krajowe, takie jak krajowe inicjatywy gridowe.

Najpotężniejszy spośród istniejących klastrów obliczeniowych zbudowanych na sieci współpracy do celów e-nauki umożliwi zespołom badaczy w odległych geograficznie ośrodkach pracę nad jednym problemem tak, jak gdyby znaleźli się w jednym laboratorium. Wspieranie projektów infrastrukturalnych w rodzaju EGI należy do celów europejskiej agendy cyfrowej – czyli firmowanej przez komisję strategii zmierzającej do maksymalnego wykorzystania społecznego i gospodarczego potencjału technologii informacyjno komunikacyjnych.

Jak podkreśla komisja w komunikacie, masową mocą obliczeniową, jakiej wymagają dziś badania w dziedzinie zmiany klimatu czy medycyny, dysponują jedynie potężne superkomputery udostępniane dzięki partnerstwu na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie PRACE (z ang. Partnership for Advanced Computing in Europe) albo poprzez zaprzęgnięcie do wspólnej pracy niewykorzystywanych mocy obliczeniowych tysięcy bezczynnych w danej chwili komputerów, podłączonych do sieci komunikacyjnej o wysokiej przepustowości.

Zwykły komputer osobisty pracuje na jałowym biegu przeciętnie przynajmniej 60, a nawet do 85% czasu pracy. Sieci w rodzaju EGI rozdzielają zadania obliczeniowe wymagające przetworzenia wielkiej masy danych między wiele tysięcy pojedynczych komputerów osobistych, umożliwiając produktywne wykorzystanie ich dostępnej, niewykorzystanej mocy obliczeniowej.

Poprzednik EGI pod nazwą EGEE (Enabling Grid for eScience) otrzymał z budżetu UE ponad 100 mln euro w ciągu 8 lat działalności. Obecnie korzysta z niego 13 tysięcy naukowców – pomaga w szczególności fizykom z wielkiego akceleratora w ośrodku CERN w Szwajcarii w badaniu najmniejszych znanych nauce cząstek elementarnych, a biologom i farmaceutom w pracach nad lekiem na groźne choroby w rodzaju grypy ptaków czy malarii.

Centralnym koordynatorem EGI będzie organizacja EGI.eu z siedzibą w Amsterdamie, utworzona w lutym 2010 r. w celu zarządzania i obsługi paneuropejskiej infrastruktury sieciowej. EGI.eu wraz z przedstawicielami krajowych inicjatyw gridowych będą zajmować się obsługą i dalszą rozbudową infrastruktury EGI w celu zapewnienia jej funkcjonowania przez długie lata. (tmw)