Firmy będą musiały dzielić się danymi konsumentów?

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE// Źródło: KE

Komisja Europejska planuje zająć się danymi, zbieranymi przez firmy od użytkowników ich produktów i usług. Rozważane jest zmuszenie firm do udostępniania tych danych.

 

 

EurActiv zdobył dostęp do wstępnej wersji komunikatu dotyczącego planów Komisji Europejskiej względem zarządzania danymi na unijnym rynku (dostępny w jęz. angielskim TUTAJ). Miały być one pierwotnie przedstawione już w listopadzie br., ale KE opóźniła ich ujawnienie do stycznia 2017 r.

Plany KE

Jednym z elementów tych planów jest zajęcie się danymi, jakie firmy zbierają od konsumentów swoich produktów. KE chce bowiem uchronić konsumentów od konieczności udostępniania takich danych producentom, zwłaszcza w przypadku, kiedy te dane mogłyby być dalej udostępniane stronom trzecim.

Producenci samochodów są jedną z grup, których dotyczyć będzie decyzja Komisji. Obecnie mogą oni sprzedawać dane dotyczące nawyków kierowców (choćby ile czasu prowadzą samochód) do np. producentów samochodowego sprzętu audio, aby ci mogli odpowiednio sprofilować swoją ofertę.

Decyzja KE wzbudzi zadowolenie obrońców prywatności i praw konsumentów. Jednak grupy zrzeszające producentów najprawdopodobniej się jej sprzeciwią – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów już wcześniej twierdziło, że producenci powinni mieć pełną kontrolę nad danymi klientów, w tym prawo do odsprzedaży tych informacji.

Piąta swoboda

Propozycja KE jest częścią projektu, który skupia się na zapewnieniu „swobodnego przepływu danych w Europie”. Komisja twierdzi, że zasada ta powinna zacząć być  traktowana na równi z czterema pozostałymi zasadami swobodnego przepływu: towarów, usług, osób i kapitału. Te cztery swobody tworzą obecnie podwaliny wspólnego rynku i UE uznaje je za podstawę swojego istnienia.

KE, by zapewnić istnienie tej piątej swobody, chce uregulować kilka obszarów. Prócz zarządzania danymi będą to także przepisy dotyczące ubezpieczeń maszyn przetwarzających duże ilości informacji i działających autonomicznie (jak samoprowadzące się samochody) oraz możliwości transferów danych między krajami członkowskimi.

Na razie jednak plany KE nie są wiążące. Wiceprzewodniczący Komisji Andrus Ansip, odpowiadający za jednolity rynek cyfrowy, zapowiedział, że bardziej wiążące przepisy dotyczące właśnie własności danych są rozważane przez KE, ale pierwsza propozycja nastąpi najwcześniej w okolicach czerwca 2017 r. Do tego czasu, po opublikowaniu w styczniu planów zarządzania danymi, Komisja będzie zbierała  informacje i opinie potrzebne do odpowiedniego sformułowania tych przepisów.