Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej: „Oddajmy hołd wszystkim pracownikom organizacji humanitarnych”

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell / zdjęcie via twitter @JosepBorrellF

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella i komisarza ds. zarządzania kryzysowego Janeza Lenarčiča z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej, który w tym roku wypada w środę 19 sierpnia.

 

„Przed zbliżającym się Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej oddajemy hołd wszystkim pracownikom organizacji humanitarnych, którzy przyczyniają się do ratowania życia i pomagają na całym świecie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w czasach kryzysu.

Obecnie, w czasie pandemii koronawirusa, działają oni pomimo wszelkich przeszkód, aby zapewnić pomoc w tych jeszcze trudniejszych warunkach.

Oddajemy hołd ich odwadze i poświęceniu. Niestety od 2019 r. zginęło 125 pracowników organizacji humanitarnych, a 124 zostało uprowadzonych. Ratowanie życia innych ludzi nie może się odbywać kosztem utraty własnego życia.

Z tego względu należy bezwzględnie zapewnić przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, tak aby chronić pracowników pomocy humanitarnej i ludność cywilną. Wzywamy również wszystkie strony konfliktów na całym świecie do powstrzymania się od ataków na infrastrukturę cywilną, w tym na szkoły i szpitale.

W związku z pandemią koronawirusa alarmująco rośnie zapotrzebowanie na pomoc humanitarną. Mając to na uwadze, Unia Europejska gotowa jest do dalszego wzmacniania i zwiększania inwestycji w pomoc humanitarną. W ciągu najbliższych siedmiu lat Komisja Europejska przeznaczy na pomoc humanitarną UE prawie 10 mld euro.

Jesteśmy dumni z podjętego przez Europę zobowiązania dotyczącego pomocy humanitarnej: nasza pomoc dociera do ludzi w ponad 80 krajach – od Libanu po region Sahelu, od Afganistanu po Wenezuelę.

Będziemy nadal wspierać osoby najbardziej potrzebujące, tak długo, jak będzie to konieczne”, piszą z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej Josep Borrell i Janez Lenarčič

Kontekst

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej upamiętnia rocznicę zamachu bombowego na placówkę ONZ w Bagdadzie (Irak) w 2003 r., w wyniku którego zginęło 22 pracowników pomocy humanitarnej.

Ze względu na pandemię koronawirusa liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej znacznie wzrosła. Ponadto ludność cywilna w strefach konfliktu jest często zabijana lub raniona w wyniku ukierunkowanych lub masowych ataków. Na początku 2019 r. około 70,8 mln osób zostało przymusowo wysiedlonych z powodu konfliktów, przemocy i łamania praw człowieka. Zmiana klimatu jeszcze bardziej pogarsza podatność ludzi na kryzysy humanitarne. Osiem najpoważniejszych kryzysów żywnościowych ma związek zarówno z konfliktami, jak i z wstrząsami klimatycznymi.

W 2019 r. z pomocy humanitarnej UE przeznaczono na działania w tym zakresie w ponad 80 krajach na całym świecie prawie 2 mld euro. Istotną część tych środków finansowych przeznaczono na wsparcie ludności znajdującej się na terytorium Syrii, która ucierpiała na skutek konfliktu, oraz uchodźców w państwach i regionach sąsiadujących z Syrią.