Orbán: Węgry podporządkują się wyrokowi TSUE

Premier Viktor Orban twierdzi, że wyrok TSUE nie jest w interesie UE.

Premier Viktor Orban twierdzi, że wyrok TSUE nie jest w interesie UE. / Zdjęcie via Facebook @orbanviktor

Węgry podporządkują się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zlikwidują strefy tranzytowe na granicy. Rząd zapowiada jednak zmiany w procedurze występowania wniosków o azyl.

 

 

„Wyrok TSUE w sprawie stref tranzytowych na węgierskiej granicy jest niebezpieczny, ale dostosujemy się do niego”, powiedział w piątkowej (22 maja) rozmowie z Radiem Kossuth premier Viktor Orbán.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

Węgry: Wyrok TSUE niebezpieczny

Chociaż rząd nie zgadza się z ubiegłotygodniowym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie stref tranzytowych dla migrantów na granicy z Serbią, to zamierza podporządkować się decyzji Trybunału. O stanowisku rządu poinformował w czwartek (21 maja) szef kancelarii premiera Gergely Gulyás.

W wyroku z 14 maja br. TSUE orzekł, że zamykanie migrantów w strefie tranzytowej Roeszke na granicy z Serbią bez rozpatrzenia ich spraw przez sąd jest sprzeczne z prawem UE.

„Rząd nie zgadza się z wyrokiem. Uważamy go za niebezpieczny i szkodliwy z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. Jednak jako państw członkowskie UE jesteśmy zobowiązani do wypełniania każdego wyroku (…). Rząd podjął decyzję o likwidacji stref tranzytowych”, zapowiedział szef kancelarii premiera.

Węgry: Transseksualiści nie zmienią płci w aktach stanu cywilnego

Węgierski parlament przyjął ustawę, która nakazuje, aby w aktach stanu cywilnego widniała jedynie płeć, jaką stwierdzono po narodzeniu. Oznacza to, że osoby transseksualne, nawet jeśli przejdą zabieg korekty płci, nie będą mogły zmienić zapisu w urzędach stanu cywilnego.

Zapowiedź zmian

Gulyás powiedział, że około 280 osób, które przebywały w strefie przygranicznej przeniesiono do ośrodka dla uchodźców. Gulyás dodał, że rząd zamierza wprowadzić przepisy, na mocy których osoby ubiegające się o azyl na Węgrzech będą mogły to zrobić wyłącznie w węgierskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Mimo wyroku TSUE, Budapeszt przekonuje, że rozwiązanie przyjęte w strefie przygranicznej gwarantowało możliwość złożenia wniosku o azyl oraz skutecznie chroniło granice Węgier a także UE.

Rozwiązanie krytykowane przez UE i organizacje międzynarodowe wprowadzono w 2017 r. w związku z tzw. kryzysem migracyjnym z 2015 r. i zwiększoną liczbą migrantów, którzy próbowali przedostać się tzw. szlakiem bałkańskim do Europy. Władze zdecydowały, że osoby ubiegające się o azyl miały możliwość składania wniosków w strefie przygranicznej (tranzytowej).

Węgry: Kontrowersyjna ustawa o stanie zagrożenia zniesiona w czerwcu?

„Obroniliśmy Węgry przed koronawirusem” – uznał Viktor Orbán. A szef jego kancelarii zapowiedział wniesienie pod obrady parlamentu projektu ustawy znoszącej obecnie obowiązującą, kontrowersyjną ustawę o stanie zagrożenia.

 

Przyjęta 30 marca ustawa wzbudziła wielkie kontrowersje. Węgierska opozycja protestowała wskazując na to, że …

Orbán: Niech czekają przed ogrodzeniem granicznym

Tam też miały oczekiwać na rozpatrzenie decyzji. Jednak organizacje praw człowieka informowały, że procedura jest przeciągana w nieskończoność, a migranci pozostają w zamkniętych ośrodkach. Obrońcy praw człowieka zwracali także uwagę na zły sposób traktowania migrantów, którzy byli „zakwaterowani” na terenie ośrodków w kontenerach, a teren placów ogrodzono drutem kolczastym. Organizacje praw człowieka wskazywały na nieludzkie warunki pobytowe.

W orzeczeniu TSUE napisano, że nie można zatrzymywać migrantów w strefie przygranicznej bez rozpatrzenia ich spraw dłużej niż przez cztery tygodnie. Węgry argumentowały, że migranci mogą opuścić strefę i udać się do Serbii, jednak Belgrad odmawiał ich readmisji.

Orbán dodał w piątkowej (22 maja) rozmowie z Radiem Kossuth, że wyrok TSUE obróci się na niekorzyść migrantów. „Zgodnie z wyrokiem Trybunału zamkniemy strefy tranzytowe, ale oznacza to, że osoby, które chcą złożyć wniosek o wjazd na nasze terytorium będą musiały czekać przed ogrodzeniem granicznym”.

Fejk Tygodnia: Węgry nie mogły zabrać głosu w debacie w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski został oskarżony o niedopuszczenie państwa członkowskiego do głosu w debacie na jego własny temat. Jak jest naprawdę?