W 2018 r. spadła liczba wniosków o azyl w Europie

Obóz uchodźczy na Lesbos

Obóz uchodźczy na Lesbos; źródło: https://www.thenationalherald.com/130672/more-refugees-land-in-greece-turkey-swap-still-on/

W 2018 r. zmniejszyła się liczba wniosków o azyl polityczny w Europie, trzeci rok z rzędu osiągając poziom sprzed kryzysu. W pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. odnotowano  jednak ponowny wzrost, który jest napędzany przez uchodźców z Ameryki Południowej.

 

Przedwczoraj (24 czerwca) Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) przedstawił w Brukseli sprawozdanie roczne z danymi na temat azylantów w państwach Unii Europejskiej oraz zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) za rok 2018. Poza funkcją informacyjną, dokument ma również na celu zaproponowanie rozwiązań, które służyłyby usprawnieniu funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS).

Liczba wniosków o azyl w UE spadła do poziomu z 2014 r.

W 2018 r. wniosek o udzielenie na terenie Unii Europejskiej ochrony międzynarodowej złożyło 634,7 tys. osób. To o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Tym samym liczba wniosków o azyl spadła do poziomu z 2014 r., czyli sprzed wybuchu kryzysu …

Kolejny rok spadku liczby wniosków o azyl

W szczytowym momencie kryzysu migracyjnego w 2015 r. liczba osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w państwach UE i EFTA wynosiła prawie 1,4 miliona. W 2017 r. spadła ona do 664 480, a w 2018 r. zmniejszyła się o 10 proc. i była zbliżona do stanu z roku 2014.

Szacuje się też, że w 2018 r. około 9 proc. wniosków złożono powtórnie, a mężczyźni stanowili dwie trzecie wszystkich osób ubiegających się o ochronę. Z kolei liczba wniosków składanych przez małoletnich bez opieki spadła o 37 proc. w porównaniu z 2017 r.

Jeżeli zaś chodzi o łączny wskaźnik przyznawania azylu w państwach UE i EFTA decyzjami pierwszej instancji, wynosi on 39 proc. Oznacza to spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu z 2017 r. Odnotowano też 55 proc. decyzji pozytywnych w przypadku osób, które starały się o przyznanie statusu uchodźcy.

Węgry: Dożywocie dla przemytników ludzi za śmierć 71 uchodźców

Czterech przemytników ludzi zostało przez węgierski sąd skazanych na dożywotnie więzienie za to, że przewożąc w 2015 r. grupę uchodźców, doprowadzili wszystkich do okrutnej śmierci. Ofiary udusiły się zamknięte w pace ciężarówki. Przemytnicy nie tylko nie udzielili ludziom pomocy, ale …

Kraje pochodzenia i kierunki docelowe migrantów

Syria (13 proc.), Afganistan i Irak (po 7 proc.) to trzy główne kraje pochodzenia wnioskodawców. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również obywatele Pakistanu, Nigerii, Turcji (po 4 proc.), Wenezueli, Albanii i Gruzji (po 3 proc.). W 2018 r. prawie jedną piątą wniosków złożyli mieszkańcy państw zwolnionych z obowiązku wizowego w przypadku wjazdu do strefy Schengen, w tym Wenezuelczycy, Kolumbijczycy, Albańczycy i Gruzini.

Najwięcej wniosków zostało zaadresowanych do Niemiec, Francji, Grecji, Włoch i Hiszpanii. Na pięć wyżej wymienionych państw przypadło łącznie prawie trzy czwarte wszystkich wniosków złożonych w państwach UE i EFTA.

Siódmy rok z rzędu do Niemiec wpłynęła największa liczba aplikacji, w 2018 roku osiągnęła ona bowiem pułap ponad 184 tysięcy. Wynik ten świadczy o 17-procentowym spadku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Długoterminowa tendencja utrzymuje się również we Francji, która po raz czwarty z rzędu odnotowała wzrost liczby wniosków – 120 tysięcy to dotychczas rekordowy wynik we Francji. Trend zwyżkowy zaobserwowano także w Grecji, gdzie złożono blisko 67 tysięcy aplikacji.

Do pięciu głównych krajów przyjmujących w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą zaś Cypr, Grecja, Malta, Lichtenstein i Luksemburg.

Z kolei Rumunia, Estonia i Łotwa (wszystkie o około 50 proc. mniej) odnotowały znaczące spadki w liczbie złożonych wniosków. Do przyjmowania uchodźców w dalszym ciągu podchodzą sceptycznie Polska (4110 zaakceptowanych wniosków), Czechy (1690) i Węgry (690).

TSUE: Polska tłumaczy się z nieprzyjęcia uchodźców

Czy Polska może jeszcze zostać ukarana za podjętą trzy lata temu decyzję o nieprzyjęciu uchodźców? Skargę w tej sprawie przeciwko Polsce, a także Czechom i Węgrom, Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE już w grudniu 2017 r., ale do …

Nowe tendencje

Pod koniec 2018 r. liczba wniosków czekających na rozpatrzenie w dalszym ciągu utrzymywała się na wysokim poziomie – według szacunków 896 500 aplikacji nadal oczekiwało na ostateczną decyzję. Stanowi to jedynie 6-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 2017.

Od początku tego roku można z kolei zaobserwować wzrost liczby aplikacji o 11 proc., co jednak nie musi wskazywać na długoterminową zmianę w obecnych tendencjach.

W okresie od stycznia do maja 2019 r. najwięcej wnioskodawców pochodziło w dalszym ciągu z Syrii (8 proc.) i Afganistanu (7 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Wenezuela (również 7 proc.), co potwierdza nową tendencję zwyżkową w składaniu wniosków o azyl przez mieszkańców Ameryki Łacińskiej.

Napływ migrantów z Wenezueli

Od Wenezuelczyków wpłynęło dwukrotnie, a od Kolumbijczyków trzykrotnie więcej wniosków niż w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. Nowa tendencja migracyjna jest związana z załamaniem gospodarczym, którego doświadcza Wenezuela. W związku z ucieczką ponad 3 milinów obywateli, Wenezuela mierzy się z największym kryzysem migracyjnym w historii Ameryki Południowej.

Zapaść gospodarki opartej na ropie naftowej stanowi główną przyczynę trudności, z którymi zmaga się Wenezuela. Eksport surowca pozwalał na finansowanie budżetu państwa i zapewniał środki na importowane towary konsumpcyjne. Po objęciu władzy przez Nicolasa Maduro w 2014 r. spadły ceny ropy. Przepływ towarów nieustannie malał, co spowodowało wzrost ich cen. W związku z tym władza podjęła próby kontrolowania cen i zwiększenia opodatkowania. W rezultacie rozpoczęto masowe przenoszenie towarów na czarny rynek.

Rośnie napięcie wokół Wenezueli

Rosja wysłała w zeszłym tygodniu swoich żołnierzy do ogarniętej kryzysem Wenezueli wzbudzajac ostrą reakcję władz USA i krytykę ze strony Komisji Europejskiej. Rosyjskie MSZ uspokaja jednak, że Rosja nikomu nie zagraża, a rosyjscy “specjaliści” są tam w ramach umowy międzyrządowej.

W odpowiedzi na spadek przychodów z ropy naftowej o połowę oraz wzrost deficytu budżetowego Maduro podniósł podatki, co wywołało niezadowolenie społeczne. W celu niedopuszczenia do zapaści dodrukowano banknoty. W 2018 r. inflacja osiągnęła prawie 17 tys. proc. Za tą liczbą kryje się trudna sytuacja ponad 32 mln Wenezuelczyków, którzy zmagają się z niedoborem artykułów codziennego użytku. Brakuje przede wszystkim żywności, leków, paliwa oraz prądu.

Zapaści gospodarczej towarzyszy niestabilność polityczna, przeciwko której protestują codziennie setki obywateli. Każdego dnia z Wenezueli próbuje uciec 5 tys. migrantów. Ponad milion Wenezuelczyków znalazło schronienie w Kolumbii. Raport na temat sytuacji azylu w UE i EFTA wskazuje, że w 2018 r. 22 530 obywateli Wenezueli złożyło wnioski o ochronę międzynarodową w Europie. Spośród państw europejskich najwięcej Wenezuelczyków ubiega się o azyl na terenie Hiszpanii.