UE: 700 tys. euro na pomoc dla migrantów na granicy z Białorusią

wojska na granicy polsko-białoruskiej

Wojsko na granicy polsko-białoruskiej/ Fot. Twitter/ @mblaszczak [Twitter/ @mblaszczak]

Komisja Europejska poinformowała wczoraj (17 listopada), że przeznaczyła 200 tys. euro na pomoc humanitarną, która za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) trafi do migrantów, którzy utknęli na Białorusi. Dodatkowe 500 tys. euro zostanie tam przekazane poprzez organizacje humanitarne.

 

Od wiosny gwałtownie rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską, dokonywanych przez migrantów zwłaszcza z państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Odpowiedzialnością za sytuację na zewnętrznej granicy UE z Białorusią Unia obarcza reżim Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na unijne sankcje.

Kolejna rozmowa Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką

Znów dotyczyła ona głównie kryzysu na granicach z państwami członkowskimi UE.

200 tys. euro poprzez IFRC, 500 tys. przez organizacje humanitarne

KE wyjaśniła w środę, że 200 tys. euro jest częścią ogólnego wkładu UE do funduszu pomocy w sytuacjach kryzysowych zarządzanego przez IFRC. To udostępniane natychmiast finansowanie otrzyma IFRC i  Białoruski Czerwony Krzyż m.in. na żywność, zestawy higieniczne, koce i apteczki pierwszej pomocy.

Natomiast dodatkowe 500 tys. euro Komisja skierowała na finansowanie pomocy humanitarnej za pośrednictwem „partnerskich organizacji humanitarnych, z którymi  obecnie jest w kontakcie”, w celu realizacji tej pomocy.

„UE wspiera swoich partnerów humanitarnych w łagodzeniu cierpienia ludzi pozostawionych na granicy oraz w innych częściach Białorusi. Apeluję o stały dostęp organizacji humanitarnych z obu stron, aby dotarły do tej dużej grupy uchodźców i migrantów i zapewniły im pilną pomoc”, oświadczył unijny komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Po zamieszkach na polsko-białoruskiej granicy spokojniej 

Po zamieszkach, w których rannych zostało 12 funkcjonariuszy, wieczór na granicy z Białorusią był wg. policji spokojny.

KE: Pomoc może być większa

KE zapewniła ponadto, że jest gotowa zapewnić dodatkowe fundusze na potrzeby humanitarne, o ile organizacje humanitarne uzyskają dostęp do migrantów znajdujących się na granicy z Białorusią. Przypomniała również, że UE zapewnia pomoc humanitarną w odpowiedzi na potrzeby osób dotkniętych zarówno katastrofami wywołanymi przez człowieka, jak i klęskami żywiołowymi.

“Pomoc jest kierowana w sposób bezstronny do dotkniętych populacji, bez względu na ich rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek, narodowość lub przynależność polityczną”, podkreśla Komisja.